Een arbeidsongeschikte werknemer: alleen lasten of ook kansen?

26 april 2016
Artikel

Elke werkgever wordt weleens geconfronteerd met een arbeidsongeschikte werknemer. Of het nu gaat om arbeidsongeschiktheid door griep, een gebroken been of een chronische ziekte; hoe gaat u hier als werkgever adequaat mee om? 

Portretfoto van Ingrid van Eijk
Geschreven door:
Ingrid van Eijk Jurist arbeidsrecht
Arbeidsongeschikte werknemer gaat naar huis

Als er door ziekte niet gewerkt kan worden, spreken we volgens de wet van arbeidsongeschiktheid. In arbeidsongeschiktheidstrajecten is juridische kennis onontbeerlijk, maar alleen daarmee komt u er niet. U moet ook afwegingen maken op arbeidskundig, medisch en verzekeringsgebied. Het is als werkgever daarom belangrijk om te weten welke richtlijnen u moet volgen. 

Vastleggen feiten

In de beginfase van het arbeidsongeschiktheidstraject is het belangrijk om alle feiten goed vast te leggen. Schat de risico’s en beperkingen in, maar focus ook op de opties en overwegingen. Richt u met name op de kansen. Het is belangrijk dat u als werkgever aan het roer blijft staan. Dit wil niet zeggen dat u als arts moet optreden, maar wel dat u inzicht krijgt in het ziektebeeld van uw werknemer, zonder daarbij inbreuk te doen op zijn privacy.

Afwegingen

Als het om een langdurig ziektebeeld gaat, moet u bepalen wat u met de arbeidsovereenkomst doet. Er kunnen verschillende kwesties spelen rond de afweging van het continueren of beëindigen van een dienstverband. In het geval van arbeidsongeschiktheid is het belangrijk dat u als werkgever alert bent en tijdig voorsorteert op mogelijke maatregelen. Als u flexibel bent en blijft, kunt u op termijn tot de beste oplossing komen voor u en uw werknemer.

Webinars

Wat u precies kunt doen en waar u bij een arbeidsongeschikte werknemer rekening mee moet houden, is besproken in onze webinarreeks ‘Een arbeidsongeschikte werknemer’. U kunt deze webinars nog steeds bekijken. Meld u hiervoor aan via het aanmeldformulier.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ingrid