EDI-Circle-machtiging stopt: dit moet u weten

11 juli 2023
Artikel

Voor veel van onze klanten lezen wij digitaal aangeleverde facturen in. Dat gebeurt meestal op basis van een afgegeven schriftelijke EDI-Circle-machtiging. Deze machtigingsmethode stopt. Wilt u gebruik blijven maken van deze efficiënte methode? Onderneem dan actie.

Logo van ABAB
Neem contact op met:
ABAB

EDI-Circle en JoinData

EDI-Circle is opgericht door de samenwerkende accountantsorganisaties ABAB, Alfa, Flynth en Countus. Wij hebben via EDI-Circle inmiddels al bijna 15 jaar ervaring met het inlezen van digitale facturen en het geautomatiseerd verwerken in de financiële administratie. Dit gebeurt op basis van een verstrekte machtiging.

Enkele jaren geleden is EDI-Circle ingebracht in JoinData. JoinData houdt zich bezig met transparante datastromen en -machtigingen. De machtigingen zijn hierbij volledig in een nieuwe, transparante wijze opgezet. Iedere ondernemer kan via Joindata zien welke machtigingen actief zijn, openstaan of beëindigd of geweigerd zijn. Vervolgens kunt u zelf daarin de regie voeren.

JoinData heeft aangegeven dat de oude methodiek van machtigen via EDI-Circle wordt uitgefaseerd. Er is dus actie vereist om de lopende datastromen op basis van de machtigingen via EDI-Circle te laten doorstromen.

Machtiging klaargezet

Inmiddels hebben wij voor onze klanten met een agrarische onderneming  een of meerdere machtigingsverzoeken klaargezet. Zoals:

  • Facturen
  • Inzien KringloopWijzer
  • Kengetallen KringloopWijzer

Facturen

Op basis van de door u verleende machtiging en het gekoppelde KVK-nummer kunnen wij alle facturen van afnemers (opbrengsten) en leveranciers (facturen) opvragen. De nota’s die wij op deze manier ontvangen, worden geautomatiseerd ingelezen en verwerkt in de financiële en/of bedrijfseconomische administratie die wij voor u in beheer hebben.

Verder vragen wij de ‘Identificatiedata’ op. Met bedrijfsidentificatienummers als UBN, BRS, KVK koppelen we de data aan jouw onderneming. Daarnaast kunnen we (op termijn) de eventueel beschikbare duurzaamheidsdata opvragen ten behoeve van de financiële en/of bedrijfseconomische rapportage en advisering.

Inzien KringloopWijzer

Op basis van de machtiging Inzien KringloopWijzer kunnen wij uw KringloopWijzer ad hoc raadplegen (niet muteren) en/of rapporten opvragen. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld de voorraden voer en mest en andere relevante gegevens ten behoeve van de balanswaardering (noodzakelijk voor het opstellen van de jaarrekening) opvragen. Wij kunnen desgewenst de resultaten van uw bedrijf in samenhang beoordelen en met u bespreken.

Kengetallen KringloopWijzer

Op basis van de machtiging Kengetallen KringloopWijzer kunnen wij de resultaten van de KringloopWijzer digitaal opvragen (zodra deze is ingediend) en de benoemde mogelijkheden bij Inzien KringloopWijzer centraal uitvoeren. Daarnaast kunnen we dan de mogelijkheden van thematische onderzoeken (veelal in combinatie met de essentiële financiële duiding) uitvoeren en u over de uitkomsten informeren.

Activeren machtigingsverzoeken

Door gebruik te maken van deze machtigingen, kunnen we onze werkzaamheden efficiënter voor je uitvoeren. Wilt u dat wij gebruikmaken van de machtigingen? Activeer dan onze machtigingsverzoeken.

Meer weten?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 013-4647100 of stuur ons een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.

E-mail ABAB