Duurzame landbouw en agribusiness

26 mei 2022
Artikel

Anno 2022 kunnen we niet meer om de term duurzaam heen. Maar wat betekent het precies? Hoe vertaalt dit zich naar de landbouw? En hoe kunt u daar als ondernemer in de agribusiness aan bijdragen?

Portretfoto van Geert Hanegraaf
Neem contact op met:
Geert Hanegraaf Senior Relatiemanager
Duurzame landbouw en agribusiness

Definitie duurzaam

Volgens de Van Dale:

duur·zaam (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: duurzamer, overtreffende trap: duurzaamst)1lang durend: een duurzame vrede2weinig aan slijtage of bederf onderhevig: eikenhout is duurzaam3het milieu weinig belastend: duurzame energie wind, zon, waterkracht enz.; duurzaam produceren

Google geeft de volgende betekenis van het woord duurzaam: Duurzaam betekent onder meer ‘geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast’, ‘het milieu zo min mogelijk belastend’. Kortom: ‘relatief milieuvriendelijk’, ‘grondstofbesparend’.

Het gebruik van duurzaam in deze betekenis is aan het eind van de twintigste, begin van de eenentwintigste eeuw sterk toegenomen.

Milieuvriendelijke landbouw

Duurzame landbouw kunnen we vertalen als milieuvriendelijke landbouw. Na de Tweede Wereldoorlog was het Europese landbouwbeleid erop gestoeld om de voedselproductie en de zelfvoorzieningsgraad te verhogen tegen een betaalbare prijs en met voldoende inkomen voor de boer. In de 21ste eeuw is daar een steeds belangrijkere voorwaarde bijgekomen, namelijk dat de landbouwproductie duurzaam dient te gebeuren. Minister Schouten zette de term kringlooplandbouw op de kaart. Kringlooplandbouw kan gezien worden als een ideaal samenspel tussen land, gewassen, vee en mest.

Maatschappelijke opinie

Ondertussen krijgt de maatschappelijke opinie een steeds grotere invloed op onze Nederlandse landbouw. Dit kwam onder meer naar voren bij de discussie over het stikstofbeleid en de boerenprotesten. In Nederland moet steeds meer plek zijn voor natuur, infra en woningbouw ten koste van de landbouw. Waar de natuurorganisatie spreken van ontpoldering, denken boeren eerder aan inpoldering.

Boer en consument zoeken elkaar steeds meer op

De coronacrisis lijkt de afstand tussen de consument en boer te verkleinen, gezien de grote stijging van de omzet van de boerderijwinkels. Vooralsnog lijkt deze toegenomen interesse ook stand te houden na een lockdown. De ketens worden korter; de consument waardeert lokaal geproduceerd voedsel boven geïmporteerd voedsel. Overigens is dit ook milieuvriendelijker. Anderzijds zien we dat de boeren juist verbinding maken, doordat ze naast de voedselproductie steeds vaker invulling geven aan andere maatschappelijke behoeften. Ze voorzien in een zorgvraag, recreatiemogelijkheden en beheer van het buitengebied.

Duurzame concepten

Er zijn legio concepten waarbinnen een boer duurzamer kan produceren. De bekendste is ‘biologisch’. Echter elk concept staat of valt met het verdienmodel en het rendement onder aan de streep. Dit ‘duurzame’ (langdurende) verdienmodel is vaak nog ver te zoeken.
Een concept is niet voor iedere boer weggelegd, maar er zijn altijd mogelijkheden om in de duurzaamheidsgedachte mee te gaan. Dat geldt ook voor u als ondernemer in de agribusiness. In veel gevallen hoeft een duurzame investering niet enkel uit ideologie plaats te vinden, maar kan er wel degelijk een verdienmodel achter zitten. Niet op de laatste plaats, omdat de overheid dit stimuleert met diverse regelingen.

Als u investeert in een nieuwe auto of machine, denkt u dan ook weleens na over de elektrische varianten zoals elektrische graafmachines of (mini)shovels? Liggen er op uw bedrijfspand al zonnepanelen? Ontwikkelt u een nieuw stalsysteem of investeert u in maatregelen die het middelengebruik reduceren of bodemgezondheid verhogen met niet-kerende grondbewerking? Zomaar een greep uit een aantal ontwikkelingen waarbij een subsidieregeling van toepassing kan zijn.

Meer weten?

Onze relatiemanagers sparren dagelijks met ondernemers over de ontwikkelingen binnen de agrarische sector en welke kansen en bedreigingen dat met zich mee brengt. Wilt u als ondernemer in de agribusiness ook eens spiegelen hoe duurzame landbouw binnen uw ondernemingsstrategie past, neem dan contact op met Geert Hanegraaf, relatiemanager, via telefoonnummer 06-51352745 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over duurzame landbouw en agribusiness? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu