Duurzaam innoveren in 2021? Maak gebruik van de stimuleringsmaatregelen

12 november 2020
Artikel

Wilt u in 2021 investeren in duurzaamheid, innovatie of personeel? De overheid stimuleert u graag om ook tijdens de coronacrisis vooruit te blijven kijken. De stimuleringsmaatregelen op een rij.

Portretfoto van Roy Hoven
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
geld

Stimuleren van innovatie

 • Het percentage van de fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stijgt van 32% naar 40%. Voor starters gaat de eerste schijf van 40% naar 50%.
 • De Innovatiebox is een fiscale regeling onder de vennootschapsbelasting voor winsten die voortkomen uit innovatie. Het percentage voor gebruik van de Innovatiebox gaat van 7% in 2020 naar 9% in 2021.
 • Het kabinet komt met het Nationaal Groeifonds om investeringen in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur te stimuleren. Voor de komende vijf jaar wordt via het fonds € 20 miljard beschikbaar gesteld.
 • Het nieuwe programma Innovatie op het Boerenerf wordt gelanceerd met als doel de kennis en innovaties die beschikbaar komen sneller toe te passen in de praktijk van het boerenbedrijf. Het programma bestaat uit subsidies en fiscale regelingen waar boeren gebruik van kunnen maken voor de verduurzaming van hun bedrijfsvoering.
 • In 2021 komt er subsidie beschikbaar om innovaties op het gebied van duurzame luchtvaart te stimuleren. De focus ligt vooral op de ontwikkeling van hybride elektrisch vliegen.

Subsidies en vergoedingen voor investeringen

 • U krijgt de mogelijkheid om een extra aftrekpost te creëren door te investeren. De zogenaamde Baangerelateerde Investerings Korting (BIK) zorgt voor een korting op uw loonheffing.
 • In totaal komt er in 2021 € 360 miljoen beschikbaar aan subsidies voor de verduurzaming van de veehouderij en de aanpak van de stikstofproblematiek.
 • De subsidie voor elektrische, nieuwe en gebruikte auto’s wordt in 2021 voortgezet. In totaal is er tot 2025 € 252 miljoen beschikbaar.
 • In 2021 komt er subsidie om de realisatie van walstroomvoorzieningen in zeehavens voor zeeschepen te stimuleren.

Maatregelen gericht op ontwikkeling personeel

 • Door de coronacrisis is er extra behoefte aan scholing en begeleiding. Daarom wordt er meer budget vrijgemaakt voor de SLIM-regeling.
 • Er wordt € 10,6 miljoen extra budget gereserveerd voor de subsidieregeling Praktijkleren, zowel voor het studiejaar 2020-2021 als 2021-2022. Het gaat hierbij specifiek om conjunctuurgevoelige sectoren en sectoren met veel contactberoepen. Doel is werkgevers ondanks de coronamaatregelen te stimuleren leerwerkplekken aan te bieden.
 • Als onderdeel van het actieplan laaggeletterdheid wordt het budget voor de subsidie Tel mee met taal in 2021 verhoogd met € 6 miljoen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de stimuleringsmaatregelen voor 2021? Neem contact op met Roy Hoven, manager Subsidiefocus, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een e-mail.

Wilt u meer weten over de stimuleringsmaatregelen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
073-6465475
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan