Duidelijkheid over Nederlandse btw-kwalificatie van cel- en gentherapieën

5 augustus 2021
Artikel

De internationale life sciences-sector die zich bezighoudt met de ontwikkeling van cel- en gentherapieën leidt geen concurrentienadeel meer door Nederland als vestigingsland te kiezen. Ook hier geldt namelijk een btw-tarief van 9%.  

Portretfoto van Anne Kin
Neem contact op met:
Anne Kin Belastingadviseur
cellen onderzoeken

Duidelijkheid over btw-tarief cel- en gentherapieën

De Belastingdienst verschaft nu helderheid over het toe te passen btw-tarief: de ontwikkeling van cel- en gentherapieën is belast met btw tegen het verlaagd tarief van 9%. Hierdoor kunnen de internationaal georiënteerde ondernemingen de voorbelasting op investeringen, onderzoekskosten en dergelijke in aftrek brengen. Hiermee sluit de Nederlandse benadering aan bij de benadering in (onder meer) België.

Hoe was de situatie voorheen?

Advanced Medical Therapy Products (AMTP’s) zijn geneesmiddelen die worden ontwikkeld uit lichaamseigen cellen. Er was tot op heden in Nederland geen eenduidige behandeling van ondernemingen die zich bezighielden met de ontwikkeling van AMTP’s. Soms oordeelde de Nederlandse Belastingdienst dat er geen btw verschuldigd was. Dit zorgde ervoor dat er grote nadelen werden geleden in het btw-aftrekrecht op kosten van deze ondernemingen. Kiezen voor Nederland als vestigingsland, lag dan ook niet voor de hand.

Hoe is de situatie vanaf nu?

Inmiddels worden dergelijke AMTP’s beschouwd als geneesmiddelen en voor de btw belast onder het verlaagd tarief van 9%. Door deze eenduidige verduidelijking vanuit de Belastingdienst vormt het ontwikkelen van AMTP’s nu een btw-belaste prestatie en zorgt dit voor een recht op aftrek van btw op gemaakte kosten. Dit maakt het uitvoeren van R&D-activiteiten in de life sciences-sector vanuit Nederland aantrekkelijk voor veel Amerikaanse en Europese spelers. Daarnaast hoeven Nederlandse bedrijven de hoofdzetel niet te verplaatsen naar het buitenland. Dit gecombineerd met de kwalitatief zeer hoogstaande infrastructuur, het opleidingsniveau van medewerkers en de ICT-faciliteiten, maakt van Nederland een uitstekende keuze als toegangspoort naar de rest van Europa.

Meer weten?

Houdt u zich bezig met het ontwikkelen en/of leveren van AMTP’s? Dan kan deze verduidelijking u veel kosten besparen. Overleg met uw adviseur om uw situatie te bekijken. Is uw bedrijf een een start-up of andersoortige onderneming die Nederland als vestigingsland wil kiezen? Ook dan helpen wij u graag. Neem contact op met Anne Kin, belastingadviseur bij ABAB International, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan