Drie vragen over het uitkeren van dividend

31 oktober 2019
Artikel

Tijdens het webinar ‘Fiscaal voordelig dividend uitkeren’ werden verschillende vragen gesteld. We lichten er drie voor u toe.
 

Portretfoto Bob Appels
Geschreven door:
Bob Appels Belastingadviseur
hand met geld

1) Is dividend uitkeren een kwestie van simpelweg geld overmaken vanuit de bv naar de aandeelhouder of komen hier nog andere dingen bij kijken?

Bij het uitkeren van dividend komt meer kijken dan alleen geld overmaken vanuit de bv naar de aandeelhouder. De volgende aspecten moeten in acht genomen worden:

  • Wettelijk uitgangspunt is dat de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is tot bestemming van de winst en vaststelling van de uitkeringen. Alle vergadergerechtigden, dat zal in het midden- en kleinbedrijf vaak alleen de directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn, moeten voor de vergadering worden opgeroepen op de wijze die in de statuten is opgenomen, met vermelding van de te behandelen onderwerpen en inachtneming van de oproeptermijn. Van deze vergadering worden notulen gemaakt.
  • Er moet een balanstest plaatsvinden. Hiermee wordt gecontroleerd of het eigen vermogen van de vennootschap na uitkering groter is dan de reserves die volgens de wet aanwezig moeten zijn. 
  • Het bestuur moet goedkeuring verlenen. Ook dit wordt schriftelijk vastgelegd door middel van notulen. Hierbij wordt een uitkeringstest gedaan. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring als het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
  • Er moet aangifte dividendbelasting worden gedaan.

2) Als ik het ontvangen dividend als agio terugstort in de bv, moet ik dan opnieuw dividendbelasting betalen als ik dit weer uit de bv wil halen?

In principe kan gestort agio onbelast uit de bv worden gehaald, maar hier zitten haken en ogen aan. De gevolgen hiervan op een rijtje:

  • De fiscale verkrijgingsprijs van het aandelenbelang gaat door de agiostorting omhoog. Voorbeeld: de verkrijgingsprijs van de aandelen was € 1. U stort € 100.000 als agio in de bv. De nieuwe verkrijgingsprijs bedraagt € 100.001.
  • Gestorte agioreserves kunnen niet eenvoudig onbelast uit de bv worden gehaald. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De teruggaaf mag niet hoger zijn dan de verkrijgingsprijs van de aandelen. Door middel van uitreiking van agiobonusaandelen wordt het agio omgezet in aandelenkapitaal (bij notariële akte). De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot teruggaaf van het aandelenkapitaal. Bij notariële akte vindt vervolgens een statutenwijziging plaats tot vermindering van de nominale waarde met een gelijk bedrag.
  • Over het rendement van het ingebrachte vermogen ontstaat opnieuw een box 2-claim.

3) Wordt bij de rekening-courantmaatregel jaarlijks opnieuw hetzelfde bedrag boven € 500.000 belast?

In de concepten is opgenomen dat het bedrag waarover belasting is betaald, toegevoegd wordt aan de € 500.000-grens voor het daaropvolgende jaar. Over het meerdere is het jaar daarna belasting verschuldigd. Een klein voorbeeld:

De schuld van de dga aan zijn bv bedraagt op 31 december 2022 € 650.000. Over € 650.000 –
€ 500.000 (= € 150.000) moet 26,9% belasting worden betaald, dus € 40.350.

Op 31 december 2023 is de schuld van de dga aan zijn bv opgelopen tot € 750.000. Over € 750.000 – (€ 500.000 + € 150.000) = € 100.000 moet dan € 26.900 (26,9%) belasting worden betaald. 

Maar, in de concepten is wél opgenomen dat het bedrag van 2022 de verkrijgingsprijs verhoogt, maar voor de daaropvolgende jaren is dit onbekend. Daardoor dreigt dubbele heffing. Een klein voorbeeld, voortbordurend op het vorige voorbeeld:

Stel, begin 2024 worden de aandelen van bv X verkocht voor € 850.000. Hetgeen waarover bij verkoop moet worden afgerekend, is de verkoopprijs minus de verkrijgingsprijs van de aandelen. Op de aandelen was € 18.000 gestort bij de oprichting van de bv. De verkrijgingsprijs bedraagt € 18.000. De meerwaarde is dan € 850.000 – € 18.000 = € 832.000.
Dit bedrag mag worden verminderd met € 150.000 (het fictief dividend van 2022), zodat over een bedrag van € 682.000 belasting moet worden betaald.

Het fictieve dividend van 2023 mag echter niet in mindering worden gebracht. Dit leidt automatisch tot een dubbele heffing voor de fictieve dividenden vanaf 2023. Eerst als fictief dividend en later bij de verkoop van de aandelen. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of advies over het uitkeren van dividend? Neem dan contact op met Bob Appels, belastingadviseur, op 013-4647223 of stuur Bob een e-mail.

Wilt u meer weten over dividend uitkeren? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bob
Portretfoto Bob Appels
Bob Appels
Belastingadviseur
Whitepaper Fiscaal voordelig dividend uitkeren in 2019

Dividend uitkeren in 2019

Fiscaal voordeel
Download het whitepaper
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan