Drie fiscale mogelijkheden om eerder te stoppen met werken

22 oktober 2020
Artikel

Het nieuwe pensioenakkoord biedt werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. In dat kader wordt de strafheffing die u moet betalen bij vervroegde uittreding, versoepeld. Ook krijgen uw werknemers meer ruimte om te sparen voor verlof en mogen pensioengerechtigden een deel van het pensioen in één keer opnemen.

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur
twee mannen in gesprek over eerder stoppen met werken

Regeling voor vervroegd uittreden

Om regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) te ontmoedigen, voerde het kabinet in het verleden een strafheffing in. Over vergoedingen die uw werknemers ontvangen in het kader van een RVU, bent u als werkgever mogelijk een eindheffing verschuldigd van 52%. In de praktijk blijkt werken tot de AOW-leeftijd lastig. Daarom stelt het kabinet nu een tijdelijke tegemoetkoming voor. Deze tegemoetkoming geldt voor werkgevers, als zij een financiële regeling treffen met hun werknemers om eerder te stoppen met werken.

Het voorstel houdt in dat u een werknemer maximaal 36 maanden voorafgaand aan de AOW-leeftijd een bedrag kan meegeven dat gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering. Dit betekent een vrijstelling van € 1.767 per maand bij een maandelijkse uitkering en maximaal € 63.612 bij een eenmalige uitkering. Over vergoedingen van maximaal de vrijgestelde bedragen hoeft u geen strafheffing te betalen. Het bedrag van de vrijstelling wordt jaarlijks aangepast aan het dan geldende netto AOW-bedrag.

Uitbreiding verlofsparen

Heeft u werknemers die eerder dan de AOW-leeftijd (gedeeltelijk) willen stoppen met werken? Dan kunnen zij met hun verlof de periode tot de AOW-leeftijd overbruggen.

Op dit moment kunnen uw werknemers (belastingvrij) verlof opsparen ter grootte van hun arbeidsduur per week over maximaal vijftig verlofweken. In het pensioenakkoord is afgesproken om dit maximum van vijftig weken, vanaf 1 januari 2021 te verruimen tot honderd weken. Op het eerste gezicht een sympathieke maatregel. Met het introduceren van een verlofspaarregeling moet u op een aantal zaken letten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer uw werknemer wisselt van baan?

Een levensloopsaldo van uw werknemer kan overigens niet worden omgezet naar een verlofspaarsaldo. Over de afwikkeling van de levensloopregeling blijft het op Prinsjesdag ingediende voorstel in stand. Het is voor u én uw werknemers raadzaam om nu actie te ondernemen.

Bovenstaande wijzigingen treden naar verwachting in werking vanaf 1 januari 2021.

Keuze opname ineens vrij besteedbare bedrag

Een ander onderdeel van het pensioenakkoord is de mogelijkheid voor werknemers om maximaal 10% van hun pensioenpot ineens op te nemen. De opname is wel belast, maar werknemers mogen het bedrag vrij besteden. Bijvoorbeeld aan een hypotheek of verre reis. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2022. Voor deze maatregel is wat meer tijd nodig, omdat pensioenverzekeraars/fondsen hun deelnemers nog moeten informeren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale mogelijkheden om eerder te stoppen met werken? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan