Doorwerken na de AOW-leeftijd

4 augustus 2016
Wet- en regelgeving

Ondanks de stijgende AOW-leeftijd willen steeds meer mensen langer doorwerken. Soms uit financiële overwegingen, soms omdat het werk nog voldoening geeft. Heeft u een medewerker in dienst die langer door wil werken, dan bepaalt u als werkgever of u hiermee akkoord gaat. 

Portretfoto van Inge Titulaer
Geschreven door:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
man werkt door na aow-leeftijd

Het is in ieder geval belangrijk dat werkgever en medewerker uitspreken en vastleggen wat hun intentie is, in juridische termen ook wel de bedoeling genoemd. Regelgeving en rechtspraak over dit onderwerp blijven in beweging. 

Het nieuwe ontslagrecht

Sinds 1 juli 2015 is er in de Wet werk en zekerheid (WWZ) meer geregeld over het ontslag van AOW-gerechtigde medewerkers. Al ontbreekt in een arbeidsovereenkomst of cao een pensioenontslagbeding, u mag als werkgever toch eenmalig op of na het moment waarop de medewerker de AOW-leeftijd bereikt, een vast contract opzeggen. U hoeft dan geen transitievergoeding te betalen. 

Zonder procedure 

Tot april 2016 was het bij doorwerken na de AOW-leeftijd onzeker of een bestaand pensioenontslagbeding roet in het eten gooide. Was er van die eenmalige mogelijkheid al stilzwijgend gebruik gemaakt? Ontstond daarna ‘als vanzelf’ een nieuw vast contract dat niet nogmaals vanwege de leeftijd beëindigd of opgezegd mag worden?

Op 24 maart 2016 oordeelde de kantonrechter Amsterdam dat het doel van de nieuwe Wet werk en zekerheid juist is dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde medewerker na het doorwerken zonder procedure kan beëindigen. Om het ontslag bij doorwerken veilig te stellen, hoeft u als werkgever met deze uitspraak in de hand niets te doen. Om misverstanden te voorkomen is het wel verstandig om samen met uw medewerker uw intenties op het gebied van pensioenontslagbeding en doorwerken na de AOW-leeftijd vast te leggen.

Gunstige bepalingen

Sinds 1 januari 2016 geldt er nog een nieuwe wet; de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’. Naast het ontslagrecht, dat in juli 2015 al geregeld was, werden er per 1 januari 2016 nog meer aanpassingen doorgevoerd voor deze AOW-gerechtigde medewerkers. Deze bepalingen zijn met name gunstig voor de werkgevers.

Enkele onderdelen van de nieuwe wet:

  • de wettelijke opzegtermijn is bekort naar één maand;
  • de periode waarin u tijdens ziekte het loon verplicht moet doorbetalen, is bekort;
  • neemt u een medewerker (opnieuw) aan, dan mag u vaker en gedurende een langere tijd een tijdelijk contract aanbieden omdat de ketenreeks voor hen verruimd is. 

​Aandachtspunt blijft een cao met uitzonderingen op de wettelijke bepalingen. Handhaaft u de arbeidsvoorwaarden uit het verleden door geen nieuwe schriftelijke afspraken te maken, dan loopt u het risico dat de werknemer zich beroept op de ruimere en voor hem gunstigere voorwaarden. Het voordeel van de nieuwste wet laat u daarmee onbenut. 

Wilt u meer weten over doorwerken na de AOW-leeftijd? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Inge