Doorschuifregeling productierechten ingeperkt

18 december 2018
Artikel

De staatssecretaris van Financiën heeft met ingang van 7 december 2018 het fiscaal geruisloos doorschuiven van productierechten ingeperkt. Bij de overdracht van een zelfstandig deel van de onderneming moeten de overdrager en overnemer voortaan een verzoek om geruisloos doorschuiven indienen voor het geheel aan stille reserves ter zake van de overgedragen onderneming.

Nieuwe regels

Oude situatie

Onder het vorige besluit konden de overdrager en overnemer bij de overdracht van productierechten ervoor kiezen dat het geruisloos doorschuiven uitsluitend betrekking had op de productierechten. Daaraan waren wel voorwaarden verbonden. Zowel de overdracht van productierechten als het staken van een zelfstandig deel van de onderneming moest in één kalenderjaar afgewikkeld worden. Hierbij was het toegestaan dat de overdrager de productierechten aan meerdere personen overdroeg. Uiteraard moesten de overdrager en overnemer(s) hierbij aan de overige voorwaarden voor geruisloos doorschuiven voldoen. De wettelijke regel schrijft bij doorschuiving aan ondernemers voor dat voorafgaand aan de overdracht minimaal drie jaar in een samenwerkingsverband moet zijn samengewerkt, of de overnemer moet voorafgaand aan de overdracht minimaal 36 maanden in loondienst zijn geweest bij de overdrager.

 

Nieuwe situatie

Met ingang van 7 december 2018 moet u voor het geheel van aan de overnemer overgedragen zaken  een verzoek indienen om toepassing geruisloos doorschuiven. Deze inperking maakt het voor u moeilijker om de fiscale mogelijkheden bij de een overdracht optimaal te benutten.

De inperking heeft enerzijds gevolgen voor de overdrager. De nog te verrekenen verliezen of niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek, konden voorheen bij staking met de stille reserves op de overige zaken worden verrekend. Anderzijds heeft de inperking gevolgen voor de overnemer. Die moet voor alle overgenomen zaken verdergaan met de balanswaarde van de overdrager. Daardoor is er minder ruimte voor afschrijvingen, waardoor zijn fiscale winst stijgt en hij meer belasting moet betalen.

De wijze van overdracht van bedrijven met productierechten vraagt in de toekomst extra aandacht om het fiscale optimum te bereiken.