Dit zijn de aangescherpte regels voor loon dga in 2023

13 september 2022
Artikel

Het kabinet wil de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling van de directeur-grootaandeelhouder (dga) in 2023 verlagen naar 15%. Wat betekent dit voor u?

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
uitleg doelmatigheidsmarge

Gebruikelijk loon dga

Als dga moet u een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden. In 2022 geldt als vuistregel dat het loon moet worden vastgesteld op de hoogste van de volgende bedragen:

a) 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
b) het loon van de meest verdienende werknemer binnen het concern;
c) € 48.000.

Er kunnen omstandigheden zijn die een lager gebruikelijk loon rechtvaardigen. Denk aan een verliessituatie of het waarborgen van de continuïteit van uw bedrijf.

Doelmatigheidsmarge

In punt a is een doelmatigheidsmarge opgenomen van 25%. Dit houdt in dat het loon van een dga 25% lager mag worden gesteld dan het loon dat in de markt normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de dga. In de Voorjaarsnota is voorgesteld deze marge in 2023 te verlagen naar 15%. Dit betekent dat u in 2023 een loon moet ontvangen dat minstens 85% bedraagt van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Gevolgen gebruikelijk loon voor dga 

Voor dga’s van wie het loon in 2022 is vastgesteld volgens punt a met toepassing van de doelmatigheidsmarge van 25%, moet het loon in 2023 dus worden verhoogd. Let op: mogelijk is ook een verhoging noodzakelijk als het loon nu is vastgesteld op het normbedrag van € 48.000 (punt c).  

Voorbeeld

Stel dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking € 64.000 is. Na aftrek van 25% doelmatigheidsmarge komt het loon van de dga op € 48.000. Dit is gelijk aan het huidige normbedrag. Als in 2023 de doelmatigheidsmarge wordt verlaagd naar 15%, zal het loon moeten stijgen naar minstens € 54.400 (= € 64.000 -/- 9.600). Dit is meer dan het huidige normbedrag van € 48.000.

Door deze aanscherping adviseren wij het loon van een dga opnieuw tegen het licht te houden, in het bijzonder als het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking meer bedraagt dan € 64.000.

Schriftelijke vastlegging

Om uw loon in 2023 aan te passen aan de nieuwe regels, is een aandeelhoudersbesluit nodig. Dit vraagt om een goede vastlegging van de gewijzigde beloningsafspraak.

Meer informatie of advies

Wilt u meer informatie of weten of dit voorstel leidt tot aanpassing van uw loon? Neem contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan