Dit zijn de aangescherpte regels voor loon dga in 2023

14 oktober 2022
Artikel

Een update. Met Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat de doelmatigheidsmarge in 2023 volledig wordt afgeschaft. Veel directeur-grootaandeelhouders (dga’s) moeten in 2023 hun loon verhogen door de aangepaste regelgeving en veranderde marktomstandigheden. Het is belangrijk om na te gaan of dit ook voor u geldt.  

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
uitleg doelmatigheidsmarge

Afschaffing doelmatigheidsmarge

In 2022 mag het loon van een dga nog 25% lager zijn dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Met Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat deze doelmatigheidsmarge in 2023 volledig wordt afgeschaft

Regels gebruikelijk loon

Als dga moet u een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden. Als vuistregel geldt dat het loon in 2023 moet worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

a) 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
b) het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming of een daarmee verbonden lichaam;
c) € 48.000 (2022).

Onder omstandigheden mag het loon lager worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij werken in deeltijd of in verliessituaties waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

Let op: wij constateren in de praktijk dat het loon van een dga te vaak meteen op het normbedrag van € 48.000 wordt vastgesteld, zonder eerst stil te staan bij de toets onder punt a.   

Welke actie moet u ondernemen?

De afschaffing van de doelmatigheidsmarge is een goed moment om uw huidige loon kritisch tegen het licht te houden. Neem hierbij de volgende acties:

  1. Bepaal het loon voor een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij deze vergelijking spelen onder andere de volgende criteria een rol: de branche, de grootte van uw bedrijf, het tijdsbeslag, het werkpakket en uw verantwoordelijkheden.
  2. Raadpleeg voor deze toets bijvoorbeeld de volgende bronnen: salarisschalen in relevante cao’s, personeelsadvertenties met vergelijkbaar functieprofiel, websites met gegevens over marktconform salaris en CBS-cijfers.
  3. Leg vast op basis van welke gegevens het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is bepaald. Bewaar deze onderbouwing in het dossier. Dit versterkt later uw positie in een eventuele discussie met de Belastingdienst.

Marktomstandigheden

Mogelijk moet u uw loon in 2023 dus verhogen door de aangescherpte regelgeving. Daarnaast kunnen ook marktomstandigheden aanleiding zijn voor het verhogen van uw loon. Immers:

  • het wettelijke minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%;
  • er is veel krapte op de arbeidsmarkt;
  • de hoge inflatie blijft aanhouden.

Vanwege deze factoren stijgen de lonen in de hele breedte nu al sterk. Naar verwachting houdt deze stijging voorlopig aan. Hierdoor zal de uitkomst van de toetsen onder punten a), b) en c) hoger uitpakken, zodat u uw loon in 2023 mogelijk (extra) moet verhogen.  

Meer weten?

Wilt u weten of uw loon in 2023 voldoet aan de regels van het gebruikelijk loon?  Neem contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan