Digitale disruptie als de nieuwe standaard

16 maart 2017
Blog

De digitale transformatie breekt nu echt door. Ze wordt door bedrijven strategisch ingezet om hun organisatie en productieprocessen efficiënter te maken, om waardevermeerdering te realiseren, om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en om de klant nog tevredener te stellen. Slechts 27 procent van de bedrijven heeft echter een samenhangende digitale strategie die beschrijft hoe toegevoegde waarde voor de klant te creëren in de digitale economie, aldus Forrester. Was de levensduur van grootbedrijven in 1950 nog 65 jaar, die is ondertussen teruggelopen naar minder dan 25 jaar. Digitaal Darwinisme wordt de norm: ‘verander of verdwijn’.

Portretfoto van Adjiedj Bakas, trendwatcher
Geschreven door:
Adjiedj Bakas Trendwatcher
iPad met data en grafieken

Het moment is bereikt dat alle grote digitale trends hun tipping point hebben bereikt. Social, Mobile, Analytics en Cloud (SMAC) zijn alle volwassen geworden, vloeien in elkaar over en versterken elkaar wederzijds: dit wordt door onderzoeksbureau Gartner de nexus of forces genoemd. Hieraan worden nu Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en Virtual Reality (VR) toegevoegd; technologieën die voor nog meer versnelling gaan zorgen. Ze versterken elkaar en vormen een digitale storm die over het bedrijfsleven raast. Oude verdienmodellen verdwijnen, nieuwe komen ervoor in de plaats.

Wanneer bedrijven niet meebewegen met de digitale stroom, en de nieuwste digitale mogelijkheden niet optimaal benutten, dan lopen ze de kans hopeloos achter te raken. Een monopolie dat vandaag nog geldt, kan morgen op losse schroeven staan omdat een slimme start-up of kleinere concurrent wel gebruikmaakt van de digitale mogelijkheden en er een nieuw verdienmodel mee creëert.

Nieuw managementparadigma

Bedrijven werden altijd hiërarchisch, top-down gestuurd. De mening van de directie gaf daarbij de doorslag. Zij besloten wat de strategie was, en zo geschiedde. Maar bij moderne organisaties worden de besluiten steeds vaker genomen op basis van beschikbare data en niet meer op basis van de wil van de directie. Dit zorgt voor een totaal nieuw managementparadigma, dat de weg wijst naar een klantgerichte en op data gebaseerde organisatie. Het is een fundamenteel andere strategie en manier van werken, niet langer gebaseerd op schaalvoordelen en efficiency – die in de oude wereld nog het concurrentievoordeel gaven – maar een wendbare en meer experimentele manier van werken, waarin steeds weer nieuwe data en de wil van de klant het uitgangspunt vormen.

promo Forward Thinking Adjiedj Bakas

Datagedreven marketing

Ook is de invloed van big data op marketing groot. Marketinguitingen worden steeds verder gepersonaliseerd, naarmate we meer weten over het zoekgedrag van de potentiële klant. Er wordt zodoende niet meer gemikt op een doelgroep maar op een individu. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat je content op je website aanpast aan de bezoeker, of dat je de juiste kanalen kiest en daar het juiste stukje content rond plaatst. Of je past je newsfeed aan op basis van het klikgedrag, bijvoorbeeld als iemand zoekt naar specifieke producten.

Revolutie of evolutie?

Wanneer bedrijven niet meebewegen met de digitale ontwikkelingen zal de huidige tijd op ze overkomen als een digitale revolutie die de bestaande orde compleet wegvaagt. Bewegen ze wel mee, dan zullen de ontwikkelingen eerder aanvoelen als een digitale evolutie. Die mag dan wel snel gaan, maar is met de nodige visie, strategie en wendbaarheid best bij te benen. Hoe dan ook is digitale disruptie de nieuwe standaard in het bedrijfsleven.

Tijdens het ABAB jaarcongres Forward Thinking op 30 maart 2017 zal trendwatcher Adjiedj Bakas uitgebreid ingaan op deze en andere trends en ontwikkelingen waar u als ondernemer op moet kunnen inspelen.

Wilt u meer weten over trends? Reageer dan naar Adjiedj Bakas!

E-mail Adjiedj
Contactformulier voor toekomstgesprek

Toekomstgericht ondernemen gaat niet alleen om de financieel-gerelateerde graadmeters. Het gaat ook over de impact van ontwikkelingen op uw verdienmodel.

Wat doet u om in de toekomst succesvol te blijven?
Vraag een toekomstgesprek aan
Contactformulier voor toekomstgesprek

Toekomstgericht ondernemen gaat niet alleen om de financieel-gerelateerde graadmeters. Het gaat ook over de impact van ontwikkelingen op uw verdienmodel.

Wat doet u om in de toekomst succesvol te blijven?
Vraag een toekomstgesprek aan