Dek financiële risico’s af met een (ziekte)verzuimverzekering

22 november 2022
Artikel

Uit onderzoek blijkt dat een zieke werknemer u gemiddeld € 250 per dag kost. U bent als werkgever namelijk verplicht om uw zieke medewerker gedurende maximaal twee jaar een groot deel van het loon door te betalen. Daar komen de kosten voor re-integratie dan nog bij. Een (ziekte)verzuimverzekering kan uitkomst bieden.

Man bekijkt financiële risico’s met een (ziekte)verzuimverzekering

Dek financiële risico’s af

Met een verzuimverzekering dekt u het financiële risico van loondoorbetaling af. Combineert u deze verzekering met een ingebouwde dekking voor arbodienstverlening, dan wordt ook de verzuimbegeleiding uit handen genomen. Vaak  worden dan ook de noodzakelijke re-integratiekosten vergoed.

Premie verzuimverzekering

De premie wordt uitgedrukt in een percentage over de totale loonsom van het personeel.

Er wordt onder meer gekeken naar de bedrijfssector en de samenstelling van het personeel. Ook de verzuim­cijfers van de afgelopen drie jaar zijn van invloed op de hoogte van de verzekeringspremie.

Maatwerk

Over het algemeen is het wenselijk om de dekking aan te laten sluiten op de afspraken die gemaakt zijn in de cao of de arbeidsovereenkomst. Maar dat hoeft niet. Uw organisatie kan wellicht een deel van het risico zelf opvangen, waardoor ook de verzekeringspremie laag kan blijven. Bij de bepaling van de eigen risico periode kunt u kiezen voor tien werkdagen, maar bijvoorbeeld ook voor 130 of zelfs 260 werkdagen. Ook de dekking van de verzekerde loonsom kan variëren van 70% tot 100% in het eerste en/of het tweede verzekeringsjaar. Uw adviseur kan de best passende dekking en condities tegen de best mogelijke premie voor uw organisatie vaststellen.

Wel of niet verzekeren?

Of het in uw situatie verstandig is om het risico van loondoorbetaling te verzekeren, is een afweging die u beter kunt maken op het moment dat de risico’s en de bijbehorende verzekeringspremie inzichtelijk zijn. Uw inkomensadviseur maakt dit voor u inzichtelijk.

Als u al een verzuimverzekering heeft, houd deze dan periodiek tegen het licht. Daarmee blijft zowel de dekking als de premie op het door u gewenste niveau.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over een verzekeringsoplossing voor loondoorbetaling bij ziekte? Onze inkomens- en pensioenadviseurs helpen u graag. Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over een ziekteverzuimverzekering? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu