De voordelen van dcf-methoden bij de waardebepaling van een onderneming

20 februari 2017
Artikel

Iedereen kent het beeld van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, die vanuit de garage is begonnen. De onderneming groeit in de beginperiode doorgaans organisch; door inbreng van de ondernemer en individuele medewerkers. Het staat niet vast dat de onderneming na een aantal jaren nog zo hard zal groeien. De ambitieuze ondernemer die toch verder wil, oriënteert zich dan bijvoorbeeld op overname van een andere onderneming.

Portretfoto van Gert Jan van den Berg
Gert Jan van den Berg Senior corporate finance adviseur
Berekening van dcf-methode

Vanuit het investeringsperspectief van de ondernemer is de rekensom eenvoudig en gaat de ‘regel van de netto contante waarde’ op. Een bedrijfsovername is geslaagd als de som van de contant gemaakte toekomstige geldstromen minus het initieel opgeofferde investeringsbedrag groter dan nul is.

Rekenwijze

Een eenvoudig voorbeeld: bedraagt de contante waarde van de toekomstige geldstromen € 300.000, terwijl het investeringsbedrag voor de overname € 250.000 bedroeg, dan is de netto contante waarde € 50.000. In dit geval is het advies de overname te realiseren. Belangrijk bij deze rekenwijze is het gebruik van de juiste vermogenskostenvoet (rendementseis).

Deze rekenwijze heeft twee voordelen. Hij houdt rekening met tijdsvoorkeur en gaat uit van geld in plaats van het winst- of het resultaatbegrip. De tijdsvoorkeur zorgt ervoor dat toekomstige in- en uitgaande geldstromen worden gewaardeerd naar het moment waarop de investeringsbeslissing wordt genomen. De beoordeling gaat uit van geld of cashflows in plaats van winst of resultaat.

Boekhoudkundig standpunt

Lange tijd bekeken ondernemers de waardering van de onderneming vanuit een boekhoudkundig standpunt. Dan gold bijvoorbeeld het resultaat, vermenigvuldigd met een multiplier, als de ondernemingswaarde. Deze methode is eenvoudig toe te passen, maar heeft ook nadelen: het resultaat of de winst wordt deels bepaald door accountancy- en fiscale regelgeving. Daarnaast houdt de methode geen rekening met het dynamische karakter van de onderneming; het veronderstelde winstniveau moet worden gerealiseerd over een lange periode. Ook houdt deze methode geen rekening met de vermogensstructuur van de onderneming; rentelasten kunnen derhalve afwijken van een onderneming met een marktconforme vermogensstructuur. Het voor een duurzame bedrijfsvoering noodzakelijke (des)investeringsbeleid komt evenmin in deze methode naar voren.

Discounted cashflow

De zogeheten discounted cashflow (dcf-)methoden tellen toekomstige geldstromen mee en nemen zo de genoemde bezwaren weg. Daarom gelden ze als de meest juiste methoden om de waarde van een onderneming te bepalen. Om de waarde van de aandelen van de onderneming te bepalen, worden bij deze methode de toekomstige vrije geldstromen contant gemaakt tegen een nader vast te stellen vermogenskostenvoet (rendementseis; in procenten). Deze vermogenskostenvoet geeft een juist beeld van de risico’s van de onderneming en daarmee de risico’s van de toekomstige geldstromen. Hoe hoger de risico’s zijn, hoe hoger het percentage dat de risico’s weergeeft en des te lager de waarde. De contante waarde van de onderneming wordt vervolgens gecorrigeerd voor niet-operationele liquide middelen en de rentedragende schulden.

De voordelen van de dcf-methode ten opzichte van andere methoden:

  • De methode is toekomstgericht. Als koper bent u juist geïnteresseerd in de toekomst van het overnameobject, omdat u een bepaald rendement wilt behalen.
  • De methode werkt met geldstromen. Daardoor wordt er rekening gehouden met investeringen in de toekomst.
  • Er wordt rekening gehouden met maatregelen die het rendement van de onderneming kunnen verbeteren.
  • Met de tijdswaarde van het geld wordt rekening gehouden met behulp van de vermogenskostenvoet.
  • Niet de winst, maar cash is het uitgangspunt: de boekhoudkundige winstbepaling speelt geen rol.

Ook deze methode kent zijn nadelen, maar deze wegen doorgaans niet op tegen de voordelen.

Kortom: om een investeringsbeslissing te nemen wilt u vanuit de financiële invalshoek weten of de netto contante waarde van de investering op het investeringsmoment groter dan nul is. Hiervoor maakt u de toekomstige kasstromen contant naar het moment waarop u de investering wilt doen. Daarvoor gebruikt u een dcf-methode. De uitkomst vergelijkt u met uw initiële investering.

 

Wilt u meer weten over bedrijfswaardering? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Gert Jan
Download whitepaper bedrijfswaardering

Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Met het economische waardebegrip uw onderneming waarderen
Download de whitepaper
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan