De tuinbouwsector: cijfers van eerste halfjaar 2021

16 september 2021
Artikel

Net als vorig jaar, hebben we ook in 2021 nog te maken met corona(maatregelen). Dit heeft invloed gehad op alle sectoren. We zetten op een rij hoe het de tuinbouwsector is vergaan in het eerste halfjaar  van 2021.  

Portretfoto van René Boots
Neem contact op met:
René Boots Senior agrarisch bedrijfsadviseur
De tuinbouwsector: cijfers van eerste halfjaar 2021

De meeste glasgroenten gingen qua prijsvorming goed van start. Dit zette helaas, mede door corona, niet helemaal door. Over het algemeen lijkt de prijsontwikkeling weer meer en meer afhankelijk te zijn (en worden) van vraag en aanbod. We zien wel blijvende problemen om aan voldoende en kwalitatief goed personeel te komen. Daarnaast zetten de flink gestegen energieprijzen in de loop van het jaar druk op de gerealiseerde rendementen.

Groenteteelt

Glasgroenten
De meeste teelten begonnen sterk aan hun afzetseizoen 2021. De jaarlijkse gebruikelijke ‘patronen’ zijn veelal weer zichtbaar in de prijsvorming.

Waar komkommers en tomaten in 2020 een erg moeilijke eerste jaarhelft kenden, zien we de gemiddelde prijzen in 2021 toch weer wat hoger liggen. Voor de tomaten zet zich dit versterkt door in juli en augustus. Er was toen minder aanbod vanwege de donkere weersomstandigheden in de periode daarvoor. Voor komkommers waren de prijzen in juli en augustus enigszins vergelijkbaar met die van 2020 en 2019. Er ontstonden wel de nodige verschillen tussen de bedrijven in het eerste halfjaar van 2021, afhankelijk van hoe (on)gunstig de wisseling van de teelten uitviel. Voor september is het nog even afwachten of de sector de (zeer) goede prijzen van 2020 kan evenaren.

De paprika’s kenden - na een prima start - een matig tot redelijk prijsverloop in de eerste jaarhelft van 2021. Voor juli en augustus verloopt dit in grote lijnen vergelijkbaar met voorgaande jaren. De komende maanden zijn nog belangrijk voor het te behalen rendement in 2021.

Aubergines presteerden van alle vruchtgroenten het slechtst. Het is de vraag of het ingezette prijsherstel in de tweede jaarhelft nog kan zorgen voor een degelijk rendement.

Glasaardbeien hadden, net als in 2020, een prima voorjaarsteelt en gaan weer een goed jaar tegemoet.

Vollegrondsgroenten
De afzet van prei is erg goed verlopen in de eerste helft van 2020. Vanaf juli is sprake van een duidelijke kentering bij de afzet van de zomerprei. Ook voor de herfstprei zet dit door en is er sprake van slechte tot erg matige prijsvorming.

Witlof kent op een enkele korte prijsdip na een goed afzetseizoen. Dit houdt nog steeds aan.

Voor de (kas)sla is dit wisselend. Na een redelijk begin in januari vielen de prijzen in februari en maart 2021 ver terug. De kentering in april was van korte duur, want de prijzen in mei en juni vielen weer erg tegen. Vanaf juli is er echter een sterk prijsherstel waar te nemen. Voor de ijsbergsla geldt dat de afzet over het gehele seizoen genomen goed verloopt en lijkt deze te tenderen naar een van de betere jaren.

Tot slot kan ook vermeld worden dat de (kas)asperges een prima jaar hebben gehad. De prijsvorming bleef erg lang op een prima niveau liggen. Alleen in juni, aan het eind van de koude buitenteelten, viel deze tegen.

Champignons/paddenstoelen 
De afzet van champignons en paddenstoelen verliep moeizaam, met als gevolg de nodige druk op de prijsvorming. Dit geldt voornamelijk voor de reguliere plukbedrijven met witte champignons of kastanjechampignons. Daarbij komt ook nog de stijging in personeels- en energiekosten, waardoor rendementen flink onder druk kwamen. Dit effect zal nog verder versterkt worden door de verwachte stijging van de grondstofprijzen.

Fruitteelt

Zachtfruit
De prijsvorming binnen het zachtfruit is wisselend.

De start van het afzetseizoen begon prima voor de (beschermde/bedekte) blauwe bessen. Het gros van de bedrijven heeft echter te kampen met de gevolgen van de strenge wintervorst, minder goede bestuiving, vogelschade en het wisselvallige weer, met als gevolg lagere en kwalitatief mindere productie. Daarnaast kwam het Nederlands afzetseizoen voor de reguliere buitenteelten laat op gang door de matige temperaturen, terwijl Oost-Europa eerder van start ging door warmer weer en Zuid-Europa langer doorliep. Hierdoor zette buitenlands aanbod de prijzen in Nederland onder druk. 2021 wordt daardoor een zeer lastig jaar.

De glasaardbeien, de stellingen en bedekte/beschermde aardbeienteelten kenden een prima eerste jaarhelft en eerste maanden daarna. Voor de vollegrond aardbeien geldt dit duidelijk niet, wat te wijten was aan de moeilijke teeltomstandigheden vanwege het weer. Dit zorgde voor veel kwaliteitsproblemen en druk op een voldoende (verkoopbare) productie.

De frambozen van de vroege teelt waren goed. Daarna zakten de prijzen wat in. Voor de bramen is het de verwachting dat deze nog gaan aantrekken.

Hardfruit
Voor het hardfruit was in de eerste jaarhelft sprake van afzet oogst 2020. De prijsontwikkeling was daar redelijk tot goed. Zeker voor de appels, voor wie er nog in de koeling had. Bij de peren bleef een hogere prijs lange tijd uit, maar kwam deze er toch aan het eind van het afzetseizoen.

Voor het komend afzetseizoen is de verwachting dat de peren prima prijzen zullen opleveren, gelet op de diverse oogstprognoses. Dit vloeit in belangrijke mate voort uit duidelijk lagere oogstprognoses (-/- 20 à 30%). Die van appels zal, zeker vergeleken met voorgaand afzetseizoen, op een wat lager niveau komen. Ook hier overigens weer vanwege de oogstramingen die bij appels, in tegenstelling tot bij de peren, naar verwachting gewoon goed zijn. Per saldo zou dit wel moet leiden tot goede resultaten voor de meeste hardfruitbedrijven in 2021.

Sierteelt (onder glas)

Op enkele tijdelijke ‘dips’ na, had de sierteelt prima afzetomstandigheden. Dit geldt voor zowel de snijbloemen als de groene en bloeiende kamerplanten (onder glas). Wellicht de aanzet tot weer een van de betere jaren qua bedrijfsresultaat. Ook de orchideeënmarkt lijkt door haar dal heen te zijn, wat nog niet wil zeggen dat het overal goed gaat. Hier zien we een duidelijk verschil tussen de bedrijven.  

Het perk- en voorjaarsgoed kende vorig jaar een tijdelijke dip bij de uitbraak van corona in Nederland. Daarna waren deze producten niet meer aan te slepen, met als gevolg een uitstekend 2020. Ondanks de mindere weersomstandigheden liet 2021 een uitstekende start zien, mede door de nog geldende coronamaatregelen. In een ‘normaal’ jaar zou deze afzet niet gehaald zijn. Tegen het einde van het seizoen begonnen de markt en de prijzen zich weer te stabiliseren naar de normale omstandigheden.

Ook de zomerbloemen laten een goed jaar zien met uitstekende prijzen en een goede afzetmarkt. Een kwalitatief goede productie is uiteraard wel belangrijk, gelet op de moeilijke weersomstandigheden.

Boomkwekerij

De boomkwekerij kende een prima jaar 2020. Dit zal in 2021 voor de meeste teelten niet anders zijn. Er is sprake van flinke schaarste, wat de prijzen flink opdreef. De komende jaren zullen de gevolgen van deze schaarste nog doorwerken voor de langjarige teelten. Bij de kortlopende teelten zien we de schaarste echter alweer duidelijk afnemen.

Meer weten?

Het tuinbouwteam van ABAB volgt de ontwikkelingen in de sector op de voet en helpt ondernemers hierop in te spelen. Ook kunnen we verschillende productgroepen benchmarken. Wilt u meer weten of sparren over de ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor uw bedrijf(svoering) of over de mogelijkheden van benchmarken? Neem dan contact op met René Boots, senior bedrijfsadviseur tuinbouw, via telefoonnummer 06-10 94 40 40 of stuur hem een e-mail.

Wilt u meer weten over de cijfers in de tuinbouwsector? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu