De liquidatieverliesregeling: is het verlies op uw deelneming aftrekbaar?

8 november 2021
Wet- en regelgeving

Heeft uw onderneming deelnemingen? Verliezen op uw deelnemingen zijn niet aftrekbaar. De liquidatieverliesregeling vormt hier een uitzondering op. 

Portretfoto van Rolf Brouwer
Neem contact op met:
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
man en vrouw praten in gesprek

Deelnemingsvrijstelling bij aandelenbelangen

Voor aandelenbelangen van ten minste 5% geldt in Nederland de deelnemingsvrijstelling. Winsten en verliezen uit hoofde van een deelneming worden niet tot de winst of het verlies gerekend. De deelnemingsvrijstelling voorkomt dat de winst van de deelneming dubbel wordt belast. Zonder deelnemingsvrijstelling zou vennootschapsbelasting over de winst van de deelneming worden geheven op het niveau van de deelneming én op het niveau van de aandeelhouder. 

Wat is een liquidatieverlies? 

De liquidatieverliesregeling vormt een uitzondering op de deelnemingsvrijstelling. Een liquidatieverlies is een verlies op een deelneming die wordt geliquideerd. Door de liquidatieverliesregeling toe te passen, kunt u het liquidatieverlies op uw deelneming in aftrek brengen op uw Nederlandse winst.
Het liquidatieverlies staat los van de reguliere verliezen die de deelneming heeft geleden vóór het jaar van liquidatie. De berekening van het liquidatieverlies wijkt af van de manier waarop reguliere verliezen worden berekend. 
Het bedrag dat als liquidatieverlies in aftrek mag worden gebracht, is het verschil tussen het voor de deelneming ‘opgeofferde bedrag’ en de ontvangen liquidatie-uitkeringen. Het opgeofferde bedrag is in beginsel de verkrijgingsprijs van de aandelen. Latere kapitaalstortingen leiden tot een toename en terugbetalingen van kapitaal tot een afname van het opgeofferde bedrag. 
Liquidatie-uitkeringen zijn de positieve voordelen die de moedermaatschappij van de deelneming heeft ontvangen in het jaar waarin de deelneming haar onderneming staakt, de vijf jaren daarvoor en de jaren daarna. In sommige gevallen tellen ook de uitkeringen tot tien jaar vóór het jaar van staking mee.

Let op de voorwaarden bij toepassing liquidatieverliesrgeling

Voor toepassing van de liquidatieverliesregeling zijn verschillende factoren van belang. Zo kunt u de liquidatieverliesregeling niet toepassen als de onderneming van de geliquideerde rechtspersoon wordt voortgezet door een  groepsmaatschappij. Daarnaast zijn er verschillende aanvullende regels om oneigenlijk gebruik van de liquidatieverliesregeling tegen te gaan.

Voorbeeld

In de jurisprudentie komt regelmatig aan de orde of sprake is van een aftrekbaar liquidatieverlies. Recent oordeelde het hof in Den Bosch in een geschil over het al dan niet aanwezig zijn van een liquidatieverlies. De situatie was als volgt. Een bv koopt aandelen in een andere bv. In de loop van het jaar wordt de aangekochte bv ontbonden en claimt de koper een liquidatieverlies. De Belastingdienst weigert het liquidatieverlies. Het geschil komt bij de rechter. 
Het hof oordeelt dat geen sprake is van een liquidatieverlies. De uitkering bij liquidatie was volgens het hof namelijk hoger dan het opgeofferde bedrag. In dat geval is er geen aftrekbaar liquidatieverlies. De bv die de aandelen had gekocht, had daarvoor een bedrag betaald dat hoger was dan de intrinsieke waarde van de aandelen. De meerprijs was volgens de koper te verklaren door het strategische belang van de aangekochte aandelen. Het hof vindt dit niet aannemelijk. De waarde van de aandelen was in werkelijkheid vrijwel nihil. Het betaalde bedrag is feitelijk voldaan om diverse juridische procedures tussen de verkoper en een met de koper verbonden bv te beëindigen. De kosten die nu als opgeofferd bedrag worden aangemerkt, horen thuis bij de bv die baat heeft bij de afkoop van de juridische procedures en zijn niet betaald voor de aankoop van de aandelen van de geliquideerde bv. Het hof rekent deze kosten daarom niet tot het opgeofferd bedrag, met als gevolg dat geen sprake is van een aftrekbaar liquidatieverlies.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de liquidatieverliesregeling? Neem dan contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0115-677632 of stuur Rolf een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Portretfoto van Rolf Brouwer
Senior belastingadviseur
Bel
06-20006515
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan