De gevolgen van de coronacrisis voor de sierteeltsector

16 april 2020
Artikel

Door de coronaperikelen is de provisie voor het Borgstellingfonds Landbouw (BL) tijdelijk gehalveerd tot 1,5%. Nog steeds vrij hoog in deze tijd van crisis, maar van hogere risico-opslagen dan gebruikelijk is geen sprake, verzekeren de banken. Er gaan verhalen rond van percentages tot wel 10%, maar die blijken niet op waarheid te berusten. Exacte rentepercentages noemen de banken overigens niet, omdat deze zijn gebaseerd op maatwerk en afhangen van de financiële positie van bedrijven.

Portretfoto van Mike Aldewereld
Neem contact op met:
Mike Aldewereld Relatiemanager tuinbouw
De coronamaatregelen voor de sierteeltsector

Geruchten

Er gaan geruchten rond in de sector van 8 tot 10% opslag voor noodkredieten voordat de eerste financiering is verstrekt. Ondernemers kijken hierbij vaak naar de totale kosten van de borgstellingslening inclusief provisie. De provisie is bedoeld als kostendekking voor de 70% staatsgarantie en staat los van het rentetarief. In het verleden was de BL-regeling kostendekkend. Door de huidige omstandigheden halveerde het kabinet de provisie voor de BL-regeling die nu de BL-C-regeling heet.

Doorvragen

Alle aanvragen voor borgstellingskrediet komen binnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gezonde bedrijven krijgen slechts een melding, bij de minder gezonde bedrijven oordeelt de RVO over de levensvatbaarheid van de onderneming. Het is overigens niet de overheid die beslist over de aanvraag, maar de bank. Het is echter wel de overheid die het geld ter beschikking stelt en daarom doorvraagt of het liquiditeitstekort ook echt wordt veroorzaakt door de coronacrisis.

Scope naar 2020 én 2021

Banken zien dat de verkorte, intensievere aanvraag goed verloopt in de praktijk. Maar de meeste aanvragen moeten nog binnenkomen. Mike Aldewereld, relatiemanager ABAB Accountants en Adviseurs: “Ik heb nog geen concrete ervaring met aanvragen voor BL-C, maar zie dat banken uitstel van aflossing relatief snel afwerken. Dat banken de gewenste informatie opschalen, naast liquiditeitsprognoses kijken ze ook naar de impact van de coronacrisis op het bedrijf en de duurzaamheid van het bedrijf, begrijp ik wel. Evenals dat ze de scope verleggen en niet alleen kijken naar het effect op 2020, maar ook een doorkijk willen zien naar 2021.”

Doekje voor het bloeden

De banken en financieringsspecialisten zijn het erover eens dat de noodkredieten niet voldoen om de sierteeltsector door deze crisis te slepen. Een noodfonds is nodig, omdat bedrijven hiermee niet worden opgezadeld met extra lasten in de toekomst. Het lijkt erop dat de overheid niet met een specifiek noodfonds Sierteelt komt, maar kiest voor een fonds voor de gehele land- en tuinbouw. Snelheid is hoe dan ook geboden, vindt Aldewereld. “Het water begint te stijgen bij diverse sierteeltbedrijven. Naar verwachting komt het ministerie binnenkort met een algemeen noodfonds dat deels goedkeuring behoeft van de Europese Commissie. De maatregelen zullen veelal aanvullend zijn op de eerder aangekondigde maatregelen. Het is dan ook de vraag of bedrijven die een beroep doen op de huidige regelingen, ook in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De coronacrisis ijlt mogelijk nog jaren na en dan blijken de huidige regelingen wellicht slechts een doekje voor het bloeden.”

Woensdagavond 15 april maakte minister Schouten bekend dat er een omzetschaderegeling ter hoogte van € 600 miljoen komt voor de sierteelt en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw. Het uitgangspunt hierbij is dat de eerste 30% van omzetderving voor de ondernemers is, de overige 70% van de schade compenseert de overheid voor een aanzienlijk deel.

GO-regeling en leverancierskrediet

Op 5 april kondigde de overheid extra financiering aan via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Deze GO-regeling is er voor grote bedrijven, de overige regelingen zijn ook toegankelijk voor kleinere. Een onderneming kan met de GO-regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen lenen. “Het merendeel van de telers zal dus aangewezen zijn op BL-C,” aldus Aldewereld. De overheid gaat ook leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van € 12 miljard. Veel bedrijven maken hier gebruik van en leveranciers verzekeren zich tegen wanbetaling. De coronacrisis zorgt hierbij voor problemen. De overheid wil deze voorkomen door overeenkomsten van de leveranties te herverzekeren. Zo blijft het vertrouwen in leverancierskrediet bestaan en kunnen bedrijven hun voorraad op peil houden. De nadere uitwerking van deze maatregel moet nog plaatsvinden. Ook moet de Europese Commissie nog toestemming verlenen. 

Geen TOGS voor glastuinbouw

Tot slot heeft het kabinet de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS-regeling) aangevuld met diverse, hoofdzakelijk, contactberoepen. Deze ondernemingen ontvangen een eenmalige uitkering van € 4.000 als tegemoetkoming voor de schade die mkb-bedrijven lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of een negatief reisadvies. De glastuinbouw is niet opgenomen als sector die in aanmerking komt voor deze regeling. U mag de TOGS alleen aanvragen als uw nevenactiviteit in aanmerking komt, waarbij het omzetverlies van deze nevenactiviteit van toepassing is. Voor de sector groothandel in bloemen en planten is de regeling wel van toepassing.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Mike Aldewereld, relatiemanager, via telefoonnummer 076-5438070 of stuur Mike een e-mail.

Op deze pagina leest u het laatste nieuws over de maatregelen die de overheid om de economische impact van de coronacrisis te beperken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mike
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan