De familielening als financiering van de bedrijfsovername

25 april 2019
Blog

Een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsovername in de familiesfeer is de financiering van de overnamesom. De koper (opvolger) moet zorgen voor een adequate financiering om de overnamesom aan de ouders te betalen. Hiervoor zijn vele mogelijkheden. De bankfinanciering en de familielening zijn de meest geijkte en bekende financieringsvormen. Als de opvolger de overnamesom geheel of gedeeltelijk verschuldigd blijft aan de ouders, spreekt men van een familielening. Omdat een familielening niet ‘openbaar’ aangeboden wordt, wordt het ook wel een onderhandse lening genoemd. In dit artikel ga ik verder in op de aflossingen, ofwel de terugbetaling, van de familielening.

Portretfoto van René van der Heijden
Neem contact op met:
Rene van der Heijden Bedrijfsadviseur
Familielening als financiering van de bedrijfsovername

Familielening vastleggen in een leningsovereenkomst

Om te beginnen, is het belangrijk dat de afspraken van de familielening schriftelijk vastgelegd worden in een leningsovereenkomst. In zo’n leningsovereenkomst worden de gebruikelijke onderdelen vastgelegd, zoals de identiteit van de lener en uitlener, het leenbedrag, de rente, de aflossing, de looptijd, etc. Als de familielening achtergesteld wordt ten opzichte van andere leningen, kan dat ook in de leningsovereenkomst opgenomen worden. Het is dan voor alle betrokkenen duidelijk wat de afspraken zijn over de leningsovereenkomst. 

Betaling van rente- en aflossingsverplichtingen

In de leningsovereenkomst wordt dus vastgelegd hoeveel de rente en aflossing bedragen en wanneer deze betaald moeten worden. Maar wat als de opvolger betalingsproblemen krijgt? In de praktijk blijkt vaak dat dan de rente- en aflossingsverplichtingen aan de ouders als eerste worden opgeschort. Blijkbaar is de druk van andere crediteuren groter dan de druk van de ouders op de opvolger om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Mede daarom is het goed dat de ouders voor hun aanvulling op de AOW niet alleen afhankelijk zijn van de renteopbrengsten en aflossingen van de familielening. Dit geldt nog sterker als de ouders de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Om zekerheden vragen

Het probleem wordt nog groter als blijkt dat de opvolger in zodanige financiële problemen komt dat hij of zij de lening nooit meer kan terugbetalen. Dit is een doemscenario waar men bij de bedrijfsoverdracht vaak niet bij stilstaat, maar dat toch weleens voorkomt. Om de risico’s te beperken, kunnen ouders zekerheden vragen bij de opvolger. Voor andere kredietverstrekkers, zoals banken, is dat zeer gebruikelijk, dus waarom zouden de ouders dat niet doen? Als ouders zekerheden willen ontvangen, moet dit wel afgestemd worden met de andere kredietverstrekkers die ook zekerheden vragen.

Het restant van de vordering

In dit artikel wordt er steeds van uitgegaan dat op de familielening reguliere aflossingen plaatsvinden. Dit hoeft natuurlijk niet. Een aflossingsvrij lening behoort ook tot de mogelijkheden. Een ander punt waarover nagedacht moet worden, is wie het restant van de vordering krijgt als de ouders overlijden. Vererven de andere kinderen dan de vordering? In dat geval kan in de eerder genoemde leningsovereenkomst vastgelegd worden wanneer afgelost moet worden. Deze aflossingsverplichtingen kunnen afwijken van de afspraken die gemaakt zijn met de ouders. 

Samengevat 

Het afsluiten van een familielening bij een bedrijfsovername kan in sommige gevallen een prima oplossing zijn voor de financiering van de bedrijfsovername. Belangrijk daarbij is dat een leningsovereenkomst wordt opgesteld met afspraken over de rechten en plichten van de opvolger en ouders, waar beide partijen achter staan. De bedrijfsadviseurs van ABAB Agro Advies kunnen u hierbij ondersteunen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over bedrijfsovername en familielening? Neem contact op met René van der Heijden, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 024-6485814 of stuur René een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rene
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan