De bv als (fiscale) vennoot

22 februari 2022
Artikel

Als de resultaten van uw onderneming goed zijn of gaan worden, is dat een juist moment om de structuur van uw onderneming onder de loep te nemen. Een herstructurering van uw onderneming kan namelijk belastingbesparing bieden in het huidige jaar, maar ook in de toekomst. Hierbij kunt u niet alleen kiezen voor een besloten vennootschap (bv), maar ook voor een combinatie waarbij u de voordelen in de inkomstenbelasting combineert met het lage tarief in de vennootschapsbelasting.

Portretfoto van Ad de Bruyn
Neem contact op met:
Ad de Bruyn Senior belastingadviseur
De bv als (fiscale) vennoot

Belastingheffing inkomstenbelasting

Het resultaat van uw eenmanszaak (of vof/maatschap) is belast met inkomstenbelasting. In 2022 bedraagt het tarief 37,07% tot een inkomen van € 69.398. Over het meerdere is 49,5% verschuldigd.

Als ondernemer mag u op het behaalde resultaat van uw onderneming wel eerst een aantal aftrekposten in mindering brengen, zoals:

  • 14% mkb-winstvrijstelling;
  • zelfstandigenaftrek (maximaal € 6.310);
  • dotatie aan oudedagsreserve (FOR) tot ongeveer € 9.500.

Belastingheffing bv

Het resultaat van een bv is, in eerste instantie, belast met vennootschapsbelasting waarvan de tarieven de laatste jaren fors zijn gedaald. In de eerste schijf (tot € 395.000 resultaat) bedraagt het tarief in 2022 nog maar 15%; over het meerdere is 25,8% vennootschapsbelasting verschuldigd. In 2022 wordt de eerste schijf zelfs verhoogd naar € 395.000.

Zodra de bv het resultaat of een deel daarvan (na heffing van vennootschapsbelasting) aan u uitkeert (dividend), bent u daarover aanvullend 26,9% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing in box 2) verschuldigd. Zolang u niets uitkeert, blijft die heffing achterwege.

Is een bv mogelijk interessant?

Door de dalende vennootschapsbelastingtarieven, de versnelde afbouw van de heffingskortingen en beperkte aftrek van de ondernemersfaciliteiten, wordt het vanuit fiscaal oogpunt de komende jaren mogelijk interessanter om uw onderneming in een bv in te brengen. Dit vereist echter wel maatwerk, waarbij een goede afweging van de voor- en nadelen moet worden gemaakt. Hierbij springen er twee opties uit. De eerste is de mogelijkheid om de onderneming zonder fiscale gevolgen (geruisloos) in de bv in te brengen. De tweede is het aangaan van een samenwerkingsverband met een daartoe opgerichte bv.

Samenwerking met een bv

Een alternatief voor de volledige inbreng van de IB-onderneming in een bv is de zogenoemde partner-bv. Deze ondernemingsvorm kan voor ondernemers fiscale voordelen bieden. Een dergelijke structuur bestaat uit een vennootschap onder firma met als vennoten één of meer natuurlijke personen en een bv waarvan deze natuurlijke personen aandeelhouder zijn. In het samenwerkingsverband kan de ondernemer afzien van salaris door zijn arbeid als IB-ondernemer in te brengen en de faciliteiten in de inkomstenbelasting te blijven benutten voor de toegerekende winst. Daarnaast kan de bv voor haar aandeel in de winst profiteren van het lage tarief in de vennootschapsbelasting. Een dergelijke structuur wordt door de fiscus weliswaar kritisch bekeken, maar op basis van de rechtspraak is een dergelijke structuur onder voorwaarden toegestaan.

Laat u goed adviseren

Er zijn verschillende mogelijkheden om de structuur van uw onderneming op een fiscaalvriendelijke manier in te richten. Een herstructurering is een beslissing voor een langere termijn. Een gedegen afweging van de voor- en nadelen is dan ook de eerste stap in dit proces. Bedrijfscontinuïteit is het hoofddoel, waaraan het behalen van een fiscaal optimum een bijdrage kan leveren. Laat u daarbij vooraf goed adviseren door onze belastingadviseurs. Neem contact op met Ad de Bruyn, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0416-683142 of stuur Ad een e-mail.

Wilt u meer weten over de bv als (fiscale) vennoot? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ad
Portretfoto van Ad de Bruyn
Senior belastingadviseur
Bel
0416-683142
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu