De bouwsector in 2019

12 februari 2019
Artikel

Door sterk stijgende bouwkosten groeit de bouwsector dit jaar minder hard dan vorig jaar. Verder is woningbouw in 2019 niet langer de belangrijkste groeimotor en is innovatie cruciaal. Bekijk de belangrijkste vooruitzichten voor de bouwsector in 2019.

Mannen op de bouw schudden elkaar de hand

Stijgende bouwkosten

De bouwsector zal naar verwachting in 2019 minder hard groeien dan vorig jaar. Dit heeft alles te maken met sterk stijgende bouwkosten. Niet alleen de kosten voor bouwmaterialen, maar ook de personeelskosten stijgen. Het vinden van personeel is vaak lastig, daarom worden zzp’ers ingehuurd om te kunnen blijven voldoen aan de stijgende vraag. Hierdoor staat het rendement van veel bouwbedrijven onder druk en wordt er niet voldoende gebouwd.

Door de stijgende bouwkosten wordt in de toekomst alleen doorgang gegeven aan projecten met hogere bouwbudgetten, omdat bouwbedrijven weten dat hier een zekere marge op zit. We zien dit nu al in de woningbouw. Daar worden nu niet de woningen gebouwd waar de meeste behoefte aan is, namelijk woningen die passen bij kleinere huishoudens, betaalbare woningen en sociale huisvesting voor starters en éénpersoonshuishoudens.

Goede vooruitzichten voor grond-, wegen- en waterbouw

Waar voorheen de woningbouw de belangrijkste groeimotor van de bouw was, lijkt deze positie te worden overgenomen door de grond-, wegen- en waterbouw. De rijksoverheid gaat veel investeren in zowel nieuwbouw als onderhoud van infrastructuur. Vooral in het onderhoud van bruggen moet de komende jaren veel worden geïnvesteerd. Maar of deze groeiverwachtingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, is afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel.

Innovatie

Innovatie is cruciaal voor de bouwsector. Door innovatie dalen de kosten, kan er efficiënter worden gewerkt en is er minder personeel nodig waardoor de arbeidsproductiviteit omhoog kan. Ook zorgt innovatie voor hogere rendementen in de bouw, waardoor bedrijven beter in staat zijn om een buffer op te bouwen voor slechtere tijden. Op korte termijn is innovatie echter moeilijk te realiseren, omdat hiervoor kapitaal nodig is en een andere manier van werken.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan