De bedrijfsopvolgingsregeling: volop in beweging…

24 augustus 2022
Artikel

De bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting staat al enkele jaren ter discussie. De kans is groot dat deze regeling in de nabije toekomst wordt beperkt. De meest recente ontwikkeling is een initiatiefwetsvoorstel dat door een aantal Tweede Kamerleden is ingediend.

portretfoto van Rolf Brouwer
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
Gesprek over de bedrijfsopvolgingsregeling

Initiatiefwetsvoorstel

Op 7 juni dienden de Tweede Kamerleden Nijboer, Van der Lee en Maatoug een initiatiefwetsvoorstel in dat ook de fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolgingen raakt. Het is de bedoeling dat de voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2023 ingaan. Het initiatiefwetsvoorstel richt zich overigens ook op de belastingheffing in box 2, maar dat laten we in dit artikel buiten beschouwing.

In het wetsvoorstel worden de regelingen rondom de bedrijfsopvolging flink versoberd. In de huidige wetgeving geldt er een vrijstelling van schenk- of erfbelasting voor ondernemingsvermogen van 100% tot een ondernemingswaarde van € 1.134.403 (2022).  Voor zover de ondernemingswaarde hoger is dan € 1.134.403, geldt een vrijstelling van 83%.

Deze vrijstellingen zijn bedoeld om te voorkomen dat continuïteitsproblemen ontstaan bij de overgedragen onderneming als gevolg van de verschuldigde schenk- of erfbelasting. Het Centraal Plan Bureau (CPB) concludeerde eerder dat een vrijstelling van deze hoogte niet noodzakelijk is om deze continuïteitsproblemen tegen te gaan.

Voorgestelde wijzigingen

De eerste wijziging leidt ertoe dat de vrijstelling verlaagd wordt. De vrijstelling van 100% voor het verschil tussen de going concern waarde (voortzettingswaarde) en de liquidatiewaarde blijft in het voorstel in stand. Naast deze vrijstelling, geldt slechts een vrijstelling van 25% van het ondernemingsvermogen met een maximum van € 1 miljoen. Schenkt u een onderneming waarbij een bedrag van meer dan € 4 miljoen aan ondernemingsvermogen overgaat? Dan hebben de verkrijgers van deze schenking alleen recht op een vrijstelling van € 1 miljoen en zijn zij schenkbelasting verschuldigd over de overige € 3 miljoen.

Aanmerkelijkbelangpakketten in een bv

Een ander onderdeel van het wetsvoorstel is dat kleine aanmerkelijkbelangpakketten in een bv worden uitgezonderd van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het wetsvoorstel beoogt om de fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolgingen alleen open te stellen voor aandelenpakketten van minimaal 25% van de gewone aandelen in een onderneming. Nu geldt er nog een grens van 5%. Hierdoor wordt een groep aandeelhouders uitgesloten van de bedrijfsopvolgingsregeling. Daarbij geldt ook nog dat de aandelen onbeperkt gerechtigd moeten zijn tot de winst en de liquidatieopbrengst van een onderneming. Het gevolg van deze aanpassing is dat cumulatief preferente aandelen niet meer in aanmerking komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

Verhuurd vastgoed

Het laatste punt dat naar voren komt, is dat vastgoed dat verhuurd wordt, voortaan geldt als beleggingsvermogen. Hierdoor komt dit vermogen niet in aanmerking voor toepassing van de vrijstelling. In de huidige situatie is dit op basis van jurisprudentie vaak ook al het geval, maar volgens het initiatiefwetsvoorstel is hier voortaan geen ruimte meer voor een andere zienswijze.

En hoe nu verder?

Het is natuurlijk de vraag in hoeverre de Tweede Kamer dit wetsvoorstel overneemt. Omdat de regering ook al van plan is om de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wat te versoberen, is nog lang niet zeker dat het wetsvoorstel de eindstreep zal halen. Duidelijk is wel dat de politiek neigt naar een versobering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Bent u van plan om uw onderneming geheel of gedeeltelijk te schenken? Neem dan ook deze factor mee in uw planning.

Meer weten?

Bent u van plan om u bedrijf over te dragen aan een opvolger of heeft u hier vragen over? Onze belastingadviseurs helpen u graag. Neem voor meer informatie of advies contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over de bedrijfsopvolgingsregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan