De angst is vaak groter dan de verandering zelf

23 september 2022
Blog

Veel mensen zien een verandering als iets negatiefs en bedreigends, iets wat zij moeten vermijden. Maar veranderingen zijn van alle tijden, ook binnen de varkenshouderij, en hebben ons vaak een stap verder gebracht.

Portretfoto van Frank Steenbreker
Neem contact op met:
Frank Steenbreker Senior bedrijfsadviseur
De angst is vaak groter dan de verandering zelf

In mijn advieswerk zie ik dagelijks dat mijn klanten te maken krijgen met veranderingen. Die kunnen voortkomen uit persoonlijke overwegingen, ontwikkelingen binnen de sector of veranderende politieke of maatschappelijke keuzes.

Persoonlijke keuzes

Blijf dicht bij uzelf en blijf eerlijk tegen uzelf. Past het bedrijf nog bij uw persoonlijke drijfveren en ambities? Bij een bedrijfsoverdracht van ouders naar opvolger is het belangrijk dat de opvolger de ruimte krijgt, maar deze ook zeker neemt om eigen richting te geven aan het bedrijf. Het kiezen voor een ander marktconcept of huisvestingssysteem stelt een ondernemer voor fundamentele keuzes.
Wilt u doorgaan op de ingeslagen weg van de gangbare markt, vaak gekenmerkt door schaalvergroting en kostprijsbeheersing? Of past het werken binnen een marktconcept met specifieke eisen en toegevoegde waarde beter bij uw persoonlijke voorkeuren als ondernemer en uw gezin? Het is mooi om te zien hoeveel energie een boerderijwinkel met direct contact met klanten een varkenshouder kan geven. Tegelijkertijd is de ontembare ambitie van jonge varkenshouders, die onbeperkte mogelijkheden zien in de mondiale varkensmarkt, de tegenhanger die het gevarieerde speelveld van de Nederlandse varkenshouderij schetst.

Ontwikkelingen binnen de varkenshouderij

Dit jaar begeleidde ik meerdere ondernemers bij de depop-repop op hun bedrijf. Om de gezondheidsstatus van het bedrijf te verhogen, de marktpositie te verbeteren, de arbeidsvreugde te bevorderen en vooral het rendement van het bedrijf te vergroten, maken ondernemers de keuze om het bedrijf leeg te draaien. Ze reinigen en ontsmetten de stallen, voeren noodzakelijke aanpassingen aan de inrichting van het bedrijf door, verbeteren de bio-security en maken een herstart met een veestapel met een hoge gezondheidsstatus. Zo creëren zij de uitgangspunten om letterlijk met een schone lei te beginnen en het rendement van het bedrijf een boost te geven. Zo’n rigoureuze verandering en keuze, die goed voorbereid moet worden en gedragen door alle betrokkenen op een bedrijf, legt de basis voor een toekomstbestendige varkenshouderij.

Politiek en maatschappij

De maatschappij stelt nu andere eisen aan de varkenshouderij van de toekomst. Dit wordt niet alleen vertaald naar wetgeving. We zien ook de trend dat de markt de eisen stelt en deze ook betaalt. Een varkenshouder die bewust investeert in aanvullende eisen rond milieu en dierenwelzijn, moet de kostprijsverhoging doorberekenen in de opbrengstprijs. Zo behoudt hij een eerlijk speelveld.
Binnen studieclubs die ik begeleid, wisselen ondernemers volop ervaringen uit. Over vrijloopkraamhokken, in hokuitvoering en het uitoefenen van dagelijkse werkzaamheden. Zij sluiten hun ogen niet voor de mitsen en maren, maar de kansen van de uitdaging voeren de boventoon. Ook het werken met lange staarten in de vleesvarkenshouderij is nog geen gelopen race, maar als de markt het wil en de voorlopers beloont met een meerprijs, nemen de varkenshouders met visie en daadkracht de uitdaging aan. Dit alles wel binnen een realistisch tijdspad.

Nieuwe kansen, nieuwe energie

Veranderingen zie ik vaak als positief. Ze bieden nieuwe kansen en nieuwe energie. Vooral als ondernemers zelf de regie houden. Verander voordat u daartoe gedwongen wordt.

Meer informatie of advies

Wilt u meer informatie of advies over de ontwikkelingen binnen de varkenshouderij? Neem contact op met Frank Steenbreker, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0683046058 of stuur Frank een e-mail.

Wilt u meer informatie of advies over de ontwikkelingen binnen de varkenshouderij? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frank
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu