Coronamaatregelen: steun- en herstelpakket

9 juni 2021
Artikel

Nu de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan deels afgebouwd zijn, heeft de regering ook besloten een aantal fiscale steunmaatregelen voor ondernemers en particulieren te beëindigen. Sommige steunmaatregelen lopen nog door.

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Neem contact op met:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
corona

Verlaging invorderings- en belastingrente 

De belastingrente voor alle belastingen bedraagt momenteel 4%. Dus ook voor de vennootschapsbelasting is de belastingrente tot 31 december 2021 tijdelijk op 4% gesteld. Na deze datum bedraagt de belastingrente in de vennootschapsbelasting weer 8%, net als vóór de coronacrisis. De invorderingsrente is tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4% tot 0,01%.  Vanaf 1 januari 2022 wordt de invorderingsrente stapsgewijs verhoogd tot uiteindelijk 4% per 1 januari 2024.

Uitstel van betaling

Ondernemers die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen tot en met 30 juni 2021 een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden indienen bij de Belastingdienst. Kunt u nieuwe betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan is het tot en met 30 juni 2021 mogelijk een verzoek voor verlenging van eerder verleend uitstel te doen.

Heeft u eerder in 2021 al een verlenging van bijzonder uitstel van betaling gekregen? In dit geval hoeft u niets te doen. Het bijzonder uitstel van betaling wordt automatisch verlengd tot 1 juli 2021. Als u na 1 april 2021 bijzonder uitstel van betaling krijgt, geldt dit uitstel ook tot 1 juli 2021.

Herinvesteringsreserve

Heeft u in uw onderneming een bedrijfsmiddel verkocht en heeft u hierbij een boekwinst behaald? Dan is het onder voorwaarden mogelijk om directe fiscale afrekening over deze boekwinst geheel of gedeeltelijk te voorkomen. Dit kan door voor de behaalde boekwinst een zogenoemde herinvesteringsreserve te vormen. Om deze herinvesteringsreserve te kunnen vormen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de belangrijkste hiervan is dat u steeds op de balansdatum een voornemen moet hebben om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. De herinvesteringsreserve wordt, bij aanschaf van een ander bedrijfsmiddel, geheel of gedeeltelijk afgeboekt op de aanschafprijs van het aangeschafte bedrijfsmiddel en verlaagt zo de grondslag voor de afschrijvingen op het nieuwe bedrijfsmiddel.

De herinvestering moet uiterlijk binnen drie jaar na afloop van het jaar van verkoop van het “oude” bedrijfsmiddel plaatsvinden. Zo niet, dan moet u het bedrag van de herinvesteringsreserve aan het einde van dat derde jaar aan de winst toevoegen. Dan moet u dus alsnog inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting daarover betalen. Een langere termijn is alleen mogelijk als sprake is van een bijzondere omstandigheid.

Heeft u de aanschaf van een vervangend bedrijfsmiddel in gang gezet? Maar is de aanschaf hiervan als gevolg van de coronacrisis  vertraagd? Dan kan de termijn van drie jaar verlengd worden. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën namelijk goedgekeurd dat de coronacrisis een bijzondere omstandigheid is. Let op dat er wel een begin van uitvoering met de herinvestering moet zijn gemaakt. Heeft uw onderneming een bedrijfsmiddel verkocht met boekwinst en wilt u voor deze boekwinst een herinvesteringsreserve vormen? Laat dit dan eerst beoordelen door uw belastingadviseur.

Zelfstandigenaftrek en urencriterium

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, moet u voldoen aan het zogenoemde urencriterium. U moet binnen een kalenderjaar minimaal 1.225 uur werken voor uw onderneming. Het kan voorkomen dat u door de coronacrisis niet voldoet aan het urencriterium en dus geen aanspraak kunt maken op de zelfstandigenaftrek. Om ondernemers tegemoet te komen, geldt een goedkeuring voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed. Ook als u dat niet werkelijk heeft gedaan. Bent u starter en deels arbeidsongeschikt? Dan mag u over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 ten minste zestien uur per week in aanmerking nemen. Dit versoepeld beleid is tot en met 30 juni 2021 van toepassing. Hierna wordt dit niet verlengd. Vanaf 1 juli 2021 moet u wederom de gebruikelijke uren maken voor uw onderneming, om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrekken.

Hypotheekrenteaftrek

De mogelijkheid om het recht op hypotheekrenteaftrek te behouden bij uitstel van hypotheekbetalingen is nogmaals verlengd. Als u niet aan uw betalingsverplichtingen richting uw bank kunt voldoen, moet u dit uiterlijk 30 juni 2021 bij deze bank melden. Als u deze melding tijdig doet, kunt u (onder voorwaarden) met behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek nieuwe betalingsafspraken met uw bank maken. Neem bij twijfel contact op met uw belastingadviseur.

Tijdelijke vrijstellingen btw

Voor medische hulpgoederen en het uitlenen van zorgpersoneel is eerder al een tijdelijke vrijstelling ingevoerd, evenals een btw-nultarief op COVID-19-vaccins en –testkits en op mondkapjes. Deze tijdelijke maatregelen blijven gelden tot en met 30 juni 2021.

Loonheffingen

Bent u directeur-grootaandeelhouder? Dan heeft u te maken met de gebruikelijkloonregeling. Heeft uw bv omzetdaling door de coronacrisis? Dan kunt u (onder voorwaarden) voor de aangiften loonheffingen over 2020 en 2021 rekeninghouden met een lager gebruikelijk loon dan wettelijk is gesteld. Het moet wel aantoonbaar zijn dat uw bv omzetverlies heeft geleden ten opzichte van 2019.  

Verruiming van de werkkostenregeling

Net als in 2020 heeft het kabinet voor 2021 besloten tot een (tijdelijke) verruiming van de werkkostenregeling. Over de eerste € 400.000 van uw fiscale loonsom heeft u een vrije ruimte van 3% (in plaats van 1,7%). Het percentage voor de loonsom boven € 400.000 blijft ongewijzigd op 1,18%.

Mogelijke introductie nieuwe onbelaste vergoeding

Het kabinet onderkent dat u mogelijk andere kosten aan uw werknemers wilt vergoeden dan tot nu toe gebruikelijk. Denk aan extra energiekosten in verband met thuiswerken. Daarom wordt onderzocht of de bestaande regels kunnen worden uitgebreid. Eerder  werd al bekendgemaakt dat deze regeling waarschijnlijk niet meer in 2021 kan worden ingevoerd. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Verlengde maatregelen

U kunt reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer blijven doorbetalen op basis van het reispatroon van uw werknemers voordat de eerste coronamaatregelen in 2020 werden aangekondigd. De daarvoor gemaakte goedkeuring is verlengd tot 1 oktober 2021. U moet daarbij (nog steeds) letten op de cruciale datum van 12 maart 2020! Ook de versoepeling van de administratieve (loonbelasting)verplichtingen bij het aannemen van personeel is verlengd tot 1 oktober 2021.

Geen verlenging vaste kostenvergoeding

In 2020 gold een goedkeuring voor het ongewijzigd doorbetalen van een vaste kostenvergoeding. Die goedkeuring is vervallen met ingang van 1 januari 2021. 

Alle informatie over reiskostenvergoedingen en fiscaal vriendelijke alternatieven, kunt u lezen op onze pagina 'Thuiswerken en kostenvergoedingen'

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over de fiscale gevolgen van de coronacrisis of wilt u meer informatie? Onze experts helpen u graag. Neem contact op met een van de collega's uit ons specialistenteam. Dit team is speciaal samengesteld om antwoord te geven op vragen van ondernemers over ondernemen tijdens de coronacrisis. Vul het contactformulier in.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan