Controleer tijdig uw perceelsgrenzen met de BGT-check

14 juni 2021
Artikel

In 2020 is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gestart met het opmaken van een nieuwe topografische kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hierdoor werkt straks iedereen met dezelfde gegevens, zoals de perceelsgrenzen.

Portretfoto van Wim Dirks
Neem contact op met:
Wim Dirks Agrarisch bedrijfsadviseur
Controleer tijdig uw perceelsgrenzen met de BGT-check

Basisregistratie Grootschalige Topografie: nieuwe basis voor Mijn percelen

Op dit moment werken overheden en organisaties nog met verschillende digitale kaarten. Dit moet straks één kaart worden voor iedereen: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT wordt de nieuwe basis voor Mijn percelen. Zodra u de uitnodiging krijgt, is het belangrijk om deze topografische grenzen te controleren. Als deze grenzen verschuiven, heeft dat invloed op de mestruimte en op uw aanvraag uitbetaling betalingsrechten. De ervaring is dat door de BGT veel percelen kleiner worden. Slechts in enkele gevallen is er sprake van een vergroting van de oppervlakte.

Zes weken om uw topografische grenzen te controleren

Vorig jaar hebben de landbouwers in Noord-Nederland en een groot deel van Midden-Nederland de uitnodiging voor de BGT-check ontvangen. Vanaf medio mei 2021 ontvangen de overige landbouwers uit Midden- en Zuid-Nederland en een groot aantal bedrijven met ANLb-percelen de uitnodiging. Tot zes weken na de verzenddatum van de uitnodiging kunt u de nieuwe topografische grenzen controleren en reageren op wijzigingen.

Doet u de BGT-check niet, dan gaat RVO ervan uit dat u het eens bent met de nieuwe grenzen. U mist dan de mogelijkheid om uw grenzen vooraf te bekijken en om opmerkingen door te geven. U kunt geen bezwaar maken tegen de BGT-check, maar alleen tegen de ontvangen beslissing.

Wat ziet u in de BGT-check?

In de BGT-check ziet u wat de mogelijke gevolgen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie voor u zijn. Door de invoering van de BGT-check verschuiven de meeste topografische grenzen een beetje. De oude luchtfoto’s hadden een resolutie van 25 centimeter, de nieuwe hebben een resolutie van 10 centimeter. Het is nu dus veel duidelijker zichtbaar waar perceelsgrenzen liggen en wat er op de percelen aanwezig is.

Naast de nieuwe topografische grenzen ziet u in de BGT-check:

  • uw percelen, zoals u ze heeft ingetekend in Mijn percelen;
  • het verschil in hectares tussen uw percelen in Mijn percelen en de nieuwe topografische grenzen;
  • dat landschapselementen niet worden meegenomen. ANLB-agrariërs zien in plaats daarvan grijze delen in de BGT-check.

Waterkeringen en insteek sloot

Een waterkering ziet er in de BGT anders uit dan u gewend bent. Tot nu toe tekende RVO waterkeringen met grasland in als één onderdeel. Soms voegde RVO ze samen met het perceel ernaast. Op de nieuwe kaart bestaan waterkeringen uit meer dan één perceel. Dat komt doordat RVO een waterkering die op een talud ligt, intekent als een apart perceel.

De grenzen van sloten in de BGT kunnen veranderen. Dat komt doordat RVO nu meer informatie  van waterschappen en gemeentes heeft. Daarom kan RVO beter bepalen waar de grens ligt tussen een perceel en een sloot. Waar de grens precies ligt, hangt af van de insteek van de sloot: tussen het perceel en de oever of het talud van de sloot.

Na de BGT-check

De BGT-check gebruikt u één keer. Daarna krijgt u bericht als u de BGT-kaart ziet in Mijn percelen. U blijft gewoon Mijn percelen gebruiken om uw percelen te registreren en bij te werken.

Meer weten?

Wilt u ondersteuning bij de controle van uw perceelsgrenzen met de BGT-check? Neem dan contact op met Wim Dirks, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942773 of stuur Wim een e-mail.

Wilt u meer weten over de BGT-check? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Wim
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu