Conserverende aanslag pensioenaanspraken vernietigd

25 juli 2017
Wet- en regelgeving

Als u emigreert naar het buitenland eindigt uw fiscale woonplaats in Nederland. De Belastingdienst zal u dan een conserverende aanslag opleggen voor in Nederland opgebouwde aanspraken en reserves voor zover die niet direct worden belast. De conserverende aanslag is bedoeld om de fiscale claims veilig te stellen en wordt onder voorwaarden verleend. In onderstaande zaak werd de conserverende aanslag vernietigd.

 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Emigratie

De Belastingdienst moet de conserverende aanslag uiteraard wel opleggen in het jaar waarin de fiscale woonplaats in Nederland eindigt. De Belastingdienst kan niet zomaar uitgaan van de inschrijving (of uitschrijving) bij de gemeente en vermelding van binnenlandse belastingplichtige op de aangifte inkomstenbelasting. In deze zaak werd de conserverende aanslag vernietigd: weg claim! 

Zaak 

Belanghebbende woonde Nederland. In zijn aangifte inkomstenbelasting over 2009 nam hij inkomsten uit arbeid op. In 2007 begon de bouw van zijn woning in Thailand. In 2008 was de woning gereed, waarna hij in  Thailand ging wonen. Hij verbleef in de jaren 2008 tot en met 2010 gemiddeld twee weken per jaar in Nederland. In 2010 schreef hij zich uit bij de gemeente en vermeldde hij het einde van de binnenlandse belastingplicht in het M-biljet inkomstenbelasting per 14 december 2010. Hij gaf een te ‘conserveren’ inkomen aan voor zijn opgebouwde pensioenaanspraken in Nederland van ruim € 700.000. De Belastingdienst legde op basis van die informatie over 2010 conserverende aanslag op. 

Geschil

Het geschil is de vraag of de fiscale woonplaats in Nederland in 2010 is geëindigd: is de conserverende aanslag over het juiste jaar vastgesteld?

Conserverende aanslag opgebouwde pensioenaanspraken

De rechter beoordeelde het einde van de binnenlandse belastingplicht op basis van de feiten en omstandigheden. De fiscale woonplaats is de plaats die erop wijst dat een duurzame band van persoonlijke aard bestaat tussen de persoon en Nederland. De rechter oordeelde dat de fiscale woonplaats al vóór 2010 was geëindigd. Dat de belanghebbende zich pas in 2010 had uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie personen om te voorkomen dat zijn Nederlandse zorgverzekering zou eindigen en de beëindiging van zijn binnenlandse belastingplicht in zijn M-biljet, vond de rechter irrelevant.

De rechter oordeelde dus dat de Belastingdienst de conserverende aanslag onrechte over 2010 had opgelegd en vernietigde de aanslag. De Belastingdienst was zijn fiscale claim over de pensioenaanspraken kwijt.

De emigratie naar een ander land heeft de nodige fiscale implicaties. Laat u tijdig adviseren. Onze belastingadviseurs kunnen uw aangiftes verzorgen en u van gerichte adviezen bij emigratie voorzien.

Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen van emigratie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan