Consequenties Wet werken waar je wilt bij grensoverschrijdende arbeid

19 december 2022
Artikel

De Wet werken waar je wilt houdt een mogelijke aanpassing in van de Wet flexibel werken. Het doel is om werknemers meer rechten te geven om zelf hun werkplek te kiezen. Hierdoor kunt u als werkgever een verzoek tot thuiswerken veel lastiger afwijzen. Wij zetten enkele belangrijke consequenties van dit wetsvoorstel bij grensoverschrijdende arbeid op een rij.  

Portretfoto van Loes van Baast
Neem contact op met:
Loes van Baast Global mobility specialist | Tax
Thuiswerken

Huidige wetgeving

Volgens de huidige wetgeving (van belang als u ten minste tien werknemers in dienst heeft) moet u als werkgever een verzoek van uw werknemer om vanuit huis te werken in overweging nemen. U bent niet gebonden aan voorwaarden om een verzoek wel of niet af te wijzen. U bent wel verplicht om een gesprek te voeren met uw werknemer in geval van afwijzing.

Wet werken waar je wilt

Op basis van het voorstel Wet werken waar je wilt wordt een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats van uw werknemer voortaan gelijk behandeld als een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur of werktijd. U kunt een verzoek tot thuiswerken dan alleen nog afwijzen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, waardoor uw werknemer niet vanaf de gewenste locatie kan werken. Dit is een strenge toets. U kunt een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats ook afwijzen als uw werknemer een verzoek doet voor werken op een locatie buiten de Europese Unie, op een andere locatie dan het woonadres of op een niet-passende locatie van waaruit hij of zij normaalgesproken niet voor u werkt. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden is het ook mogelijk dat het werk logischerwijs niet vanuit huis verricht kan worden. 

Consequenties

Heeft uw werknemer met succes een verzoek tot wijziging van zijn arbeidsplaats gedaan? Dan kan dit naast een verplichting voor het inrichten van een behoorlijke thuiswerkplek, ook andere consequenties met zich meebrengen. Werknemers die in een ander land wonen dan waar u als werkgever bent gevestigd en vanuit huis werken, zijn vrijwel altijd belasting verschuldigd over (een deel van) het loon in het woonland. Daarnaast wijzigt de sociale zekerheidspositie van werknemers normaliter al vanaf 25% werken in het woonland naar dat land. Nederlandse werkgevers moeten in dergelijke situaties sociale zekerheidspremies en eventueel belasting afgedragen over het loon van de werknemer volgens de wetgeving van het woonland van de werknemer. U bent dan veelal verplicht om (naast de Nederlandse loonadministratie) een lokale loonadministratie te voeren.

Ook kan het arbeidsrecht van het land waar uw werknemer woont van toepassing worden op de arbeidsrelatie als dat land het ‘gewoonlijk werkland’ wordt van uw werknemer. Vaak bent u als werkgever niet bekend met buitenlands arbeidsrecht, terwijl het flink kan afwijken van het Nederlandse recht.

Afhankelijk van de bevoegd- en werkzaamheden die uw werknemer uitoefent en de kwalificatie van het ‘thuiskantoor’ in het woonland kan er voor belastingdoeleinden sprake zijn van een vaste inrichting. Dit brengt voor u niet alleen een lokale aangifteplicht teweeg, maar mogelijk ook lokale belastingheffing over de winst. Het deel van de winst waarover de onderneming belasting betaalt, verschilt per situatie en kan tot discussies leiden met de Belastingdienst.

Ingangsdatum

EU-landen hebben de wens om thuiswerken voor grensarbeiders beter te faciliteren door de huidige wetgeving aan te passen. Vooralsnog zijn er geen concrete plannen. Wel is bekend gemaakt dat tot juli 2023 de sociale zekerheidspositie voor – op dit moment al – thuiswerkende grensarbeiders onder voorwaarden niet wijzigt. Over de Wet werken waar je wilt moet nog gestemd worden in de Eerste Kamer. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is al naar voren gekomen dat gevolgen voor belastingen en sociale zekerheid waarmee u als werkgever (en uw werknemer) geconfronteerd worden door thuiswerken, er niet per definitie toe leiden dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Kortom: de Wet werken waar je wilt heeft, zeker in grensoverschrijdende situaties, vergaande gevolgen. Mocht u met dergelijke situaties te maken krijgen dan is het verstandig om u goed te laten adviseren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de consequenties van de Wet werken waar je wilt bij grensoverschrijdende arbeid? Neem contact op met Loes van Baast, global mobility specialist, via telefoonnummer 040-2942601 of stuur Loes een e-mail.

Wilt u meer weten over de Wet werken waar je wilt? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Loes
Portretfoto van Loes van Baast
Global mobility specialist | Tax
Bel
+31402942601