Conceptbesluit voor de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

7 december 2018
Wet- en regelgeving

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt aangenomen, verandert er per 2020 het een en ander in het systeem van WW-premies. Deze veranderingen zijn uitgewerkt in een conceptbesluit voor wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv).

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Geschreven door:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur
Twee collega's met elkaar in gesprek

Het conceptbesluit houdt in dat de premie niet langer afhangt van de sector waarin de Belastingdienst de organisatie heeft ingedeeld, maar van de aard van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Voor werknemers met vaste contracten daalt de WW-premie. Voor werknemers met flexibele contracten gaat een premie gelden die standaard vijf procentpunten hoger ligt dan de premie voor vaste contracten. Dit moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om met vaste contracten te werken. Tot 12 december 2018 is het mogelijk om via internetconsultatie te reageren op het conceptbesluit.

Andere situaties

Om misbruik te voorkomen, gaat de hoge WW-premie ook gelden in de volgende vier situaties:

1. Als de dienstbetrekking van een vaste werknemer stopt na vijf maanden. Dit moet voorkomen dat een werkgever een vast contract met een proeftijd van vijf maanden aanbiedt aan een werknemer die hij maar drie maanden nodig heeft om hem vervolgens in zijn proeftijd te ontslaan.

2. Als het aantal verloonde uren van een vaste werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% hoger ligt dan in zijn contract is overeengekomen. Anders zou een vast contract voor weinig uren flexibel gebruikt kunnen worden door de werknemer structureel te laten overwerken. Deze regel geldt niet voor contracten vanaf 35 uur per week, omdat dit werknemers genoeg garantie biedt voor hun inkomen.

3. Als een vaste medewerker binnen een jaar na indiensttreding een WW-uitkering ontvangt door verlies van inkomen. Dit om te voorkomen dat vaste contracten voortijdig worden beƫindigd en als verkapt flexibel contract worden gebruikt.

4. Als een vaste werknemer een WW-uitkering krijgt terwijl de lage WW-premie van de werkgever maximaal een jaar eerder al was herzien op grond van situatie 3. Anders zou een werkgever een vast contract af kunnen spreken met een seizoenarbeider om vervolgens per seizoen de uren bij te stellen en alleen het eerste jaar het hoge premiepercentage te betalen.

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen op het gebied van de ingestelde internetconsultatie. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Veranderingen voor uw loonadministratie

Om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst de nieuwe systematiek kan handhaven, moet u bij invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) het contracttype en de overeengekomen arbeidsduur op de loonstrook en de jaaropgaaf weergeven. Ook moet u een kopie van het vaste contract van de werknemers voor wie u de lage premie afdraagt, opnemen in uw loonadministratie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur
Bel
013-4647268
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan