Compensatie oud Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

16 januari 2017
Artikel

Ontving u, uw partner of medewerker tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 een Werkloosheidsuitkering (WW) of Ziektewetuitkering (ZW)? Dan kan het nieuwe Dagloonbesluit een (forse) financiële tegemoetkoming brengen. Zeker als er ten onrechte geen uitkering toegekend is of als deze uitkering in de tussentijd stopgezet is.

Portretfoto van Inge Titulaer
Geschreven door:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Geld voor compensatie

Het oude Dagloonbesluit werknemersverzekeringen van 1 juli 2015, waardoor sommige flexwerkers, starters en herintreders een lager gemiddeld dagloon berekend kregen, veranderde per 1 december 2016. De aanpassing leidt voor deze groep mogelijk tot een hoger dagloon en een hogere WW- of ZW-uitkering of zelfs de toekenning van een WW-uitkering. Voor lopende uitkeringen past het UWV vanaf 1 januari 2017 het dagloon aan en volgt voortaan een hogere uitkering. Mensen voor wie het hogere dagloon in het verleden een verschil had uitgemaakt voor hun uitkering krijgen geen (hogere) uitkering, maar een tegemoetkoming.

Berekening op basis van werkelijk gewerkte perioden

Voorheen berekende het UWV de hoogte van de WW-uitkering op basis van het dagloon; gebaseerd op het jaarinkomen voorafgaand aan de werkloosheid. Het salaris van de twaalf voorafgaande maanden werd gedeeld door 261 dagen (het gemiddeld aantal werkdagen per jaar), ook als de uitkeringsgerechtigde in bepaalde maanden geen salaris kreeg. Bijvoorbeeld mensen die langer zochten naar een baan, starter waren of herintreder. Met het aangepaste Dagloonbesluit telt het UWV voortaan alleen de maanden waarin de medewerker werkte en dus loon ontvangt. Dit leidt dus mogelijk tot een hoger dagloon.

Voorwaarden tegemoetkoming

Voor de aanpassing van het dagloon en de tegemoetkoming gelden enkele voorwaarden die op u, uw partner of medewerker van toepassing kunnen zijn, zoals:

  • de uitkering is gestart tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016;
  • u ontving in het jaar voor de WW- of ZW-uitkering één of meer kalendermaanden geen loon;
  • of u kreeg na 104 weken ziekte een WW-uitkering in plaats van een WIA-uitkering.

Automatische aanpassing dagloon

Voor lopende uitkeringen past het UWV vanaf 1 januari 2017 het dagloon aan. Uitkeringsgerechtigden krijgen daarnaast mogelijk een tegemoetkoming. Die tegemoetkoming wordt uitbetaald vanaf april 2017.

Ontvangt de medewerker op of na 1 januari 2017 een WW-uitkering? Of heeft de medewerker een uitkering die ‘herleeft’? Als deze is berekend volgens de oude dagloonregeling, ontvangt de medewerker in januari 2017 een brief van het UWV met het nieuwe dagloon. Komt de medewerker in aanmerking voor een tegemoetkoming, dan ontvangt de medewerker hierover begin 2017 een brief van het UWV.

Stel tegemoetkoming zeker

Voldoet u, uw partner of medewerker aan bovenstaande voorwaarden en valt u, hij of zij binnen de doelgroep? Dan adviseren wij een eigen berekening te maken, of te laten maken, van wat de tegemoetkoming ongeveer is en dit te vergelijken met de berekening van het UWV. De arbeidsrechtjuristen van ABAB kunnen u ondersteunen bij het opstellen van de berekening. Geen bericht ontvangen voor 1 april 2017, maar wel voldaan aan de voorwaarden? Neem dan contact op met het UWV.

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van de berekening? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Inge
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan