Coalitieakkoord arbeidsmarkt en inkomen: dit zijn de plannen

30 januari 2022
Artikel

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is de titel van het op 15 december gepresenteerde coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU. Het akkoord voorziet in € 3 miljard lastenverlichting en omvat diverse maatregelen op het gebied van arbeidsmarkt en inkomen.

Portretfoto van Bart Leusink
Bart Leusink Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
Asfaltweg met jaartallen

Arbeidsmarkt op de schop

Het nieuwe kabinet komt met forse hervormingen van de arbeidsmarkt om de bestaanszekerheid van lage en middeninkomens te versterken en lasten te verlagen. Hiervoor is jaarlijks € 500 miljoen nodig. Nog eens € 300 miljoen per jaar trekt het kabinet uit voor lastenverlichting van het mkb via loondoorbetaling bij ziekte. Diverse maatregelen moeten werken en ondernemen aantrekkelijk houden, meer welzijn opleveren en het tekort aan arbeidskrachten in vitale sectoren verlichten.

Ook wil het kabinet armoede en schuldenproblematiek terugdringen. Hiertoe gaat het minimumloon stapsgewijs met 7,5% omhoog en komt er een minimumuurloon op basis van de 36-urige werkweek. De koppeling met de uitkeringen blijft in stand (met uitzondering van AOW). Ouderen kunnen rekenen op een hogere ouderenkorting.

De verschillen tussen vast en flexwerken wil het kabinet verkleinen door oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter te reguleren. Om de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten, werkt het kabinet met de sociale partners aan een budgettair neutrale deeltijd-WW.

Vereenvoudiging belastingstelsel

De ambitie is er om het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen. De eerste stappen zijn gezet en dat geldt ook voor de toeslagen. Door toeslagen af te schaffen wil het kabinet voorkomen dat mensen te maken krijgen met complexe regelingen en hoge terugvorderingen. De huurtoeslag verdwijnt niet, maar zal hervormd en vereenvoudigd worden door de maximale huurgrens af te schaffen en over te stappen naar een systeem van inkomensafhankelijke normhuren. Het kabinet gaat ervoor zorgen dat iedereen, dus ook de laagste inkomens, deze hervorming kan behappen.

Ouders, kinderen en zorg

Het kabinet maakt het combineren van werk en zorg aantrekkelijker door de kinderopvangvergoeding voor werkende ouders in stappen te laten stijgen naar 95%. Ook werkt het kabinet aan gendergelijkheid op de arbeidsmarkt door een uitbreiding van het betaald ouderschapsverlof naar 70%, de bestrijding van zwangerschapsdiscriminatie en de intensivering van de controle op loonverschillen.

Arbeidsparticipatie, re-integratie en arbeidsongeschiktheid

Er komen nieuwe maatregelen om de arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten te verbeteren. Met de sociale partners onderzoekt het kabinet hoe de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) te hervormen, om deze beter uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar te maken. Bij ziekte is de inzet onder het nieuwe kabinet primair gericht op herstel en terugkeer. In het tweede ziektejaar beperkt het de instroom in de WIA zoveel mogelijk. Om dit te realiseren reserveert het kabinet structureel € 310 miljoen.

Meer mensen aan het werk

De krapte op de arbeidsmarkt is nog altijd groot. Toch zijn er nog te veel mensen die niet aan het werk komen. Daarom wil het kabinet de komende periode samen met sociale partners, gemeenten en UWV meer mensen naar werk begeleiden. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen er meer beschutte werkplekken.

Met instrumenten voor om- en bijscholing wil het kabinet de arbeidsmarktinfrastructuur uitbreiden om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te stimuleren. Hierbij kan het gebruikmaken van recente ervaringen met regionale mobiliteitsteams tijdens de coronacrisis.

Ook bevordert het kabinet permanente scholing via leerrechten. Met de sociale partners wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een van-werk-naar-werk-route uit het MLT-advies nader uitgewerkt. Er komt tot en met 2026 € 500 miljoen beschikbaar voor een Leven Lang Leren. 

Meer weten?

Wilt u weten wat het nieuwe regeerakkoord voor u betekent op het gebied van arbeidsmarkt en inkomen? Neem dan contact op met Bart Leusink, manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten, via telefoonnummer 0413-336515 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart Leusink
Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
Bel
0413-336515
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan