Checklist bij overlijden

28 april 2018
Artikel

Wanneer een naaste overlijdt, moet u veel zaken regelen. Ook al staat uw hoofd er helemaal niet naar. Sommige dingen hebben direct aandacht nodig, andere kunnen wat langer wachten. Met deze checklist bieden wij u een overzicht van de belangrijkste zaken die u moet regelen na het overlijden van een dierbare.

Portretfoto van Marloes Brands
Geschreven door:
Marloes Brands Belastingadviseur, estate planner
kalender

Direct na het overlijden 

 • Vraag de uitvaartondernemer om een akte van overlijden. Veel instanties zullen u om een kopie vragen.
 • Ga na of er een testament is. Weet u dit niet zeker? Vraag dan een uittreksel op bij het Centraal Testamenten Register.
 • Bewaar alle rekeningen van de kosten in verband met het overlijden. Deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.
 • Ga na of er sprake is van een executeur: een overledene kan in zijn of haar testament iemand hebben aangewezen die de nalatenschap afwikkelt. Deze persoon wordt een executeur genoemd en is bevoegd om namens de erfgenamen te handelen. De executeur kan een erfgenaam zijn, maar ook een buitenstaander.

Enkele weken na het overlijden

 • Stel vast of de nalatenschap positief is. Is de nalatenschap negatief, dan kunt u beneficiair aanvaarden. Het is alleen mogelijk om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden als er nog geen handelingen van (zuiver) aanvaarden door de erfgenaam zijn gedaan
 • Neem contact op met het bedrijfstakpensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij over de uitkering van het pensioen van de overledene.
 • Vraag eventueel een nabestaandenuitkering aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Meld het overlijden bij alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten. Polissen moeten worden gewijzigd of opgezegd. Denk hierbij niet alleen aan schadeverzekeringen, maar ook aan een eventuele uitvaart- of levensverzekering en de ziektekostenverzekering.
 • Van de Belastingdienst ontvangt u automatisch een formulier, waarin u moet aangeven wie de contactpersoon is die alle belastingtechnische zaken van uw partner, kind of familielid zal afhandelen. Dit formulier is met name van belang voor de correspondentie die de Belastingdienst aan de erfgenamen wil sturen. Het heeft dan ook de voorkeur dat de gegevens van de executeur, dan wel een erfgenaam worden ingevuld
 • Alle voertuigen met een kenteken op naam van de overledene moeten binnen vijf weken na het overlijden worden overgeschreven. Dit kunt u doen bij een kantoor van PostNL.
 • Enkele instanties zullen vragen om een kopie van een verklaring van erfrecht. Deze maakt een notaris voor u op. In een testament worden vaak diverse keuzes vermeld. Met deze keuzes kunt u de nalatenschap fiscaal zo gunstig mogelijk en naar wens verdelen. Wanneer een verklaring van erfrecht is opgemaakt, kunt u geen gebruik meer maken van deze keuzes. 

Denk ook nog aan

 • Zeg abonnementen en lidmaatschappen op en informeer overige organisaties en bedrijven waar de overledene geregistreerd staat, zoals goede doelen en vakbonden.
 • Ga na of u recht heeft op (meer) huur-, zorg- of kindertoeslag door een eventuele verandering in het inkomen.
 • Blijft er iemand in het huis wonen? Ga dan bij de gemeente na of het mogelijk is om verlaging van bepaalde tarieven of belastingen aan te vragen.
 • Informeer de bank(en) en regel nieuwe bevoegdheden voor rekeningen van de overledene. Zeg rekeningen op of laat deze op een andere naam overschrijven. Heeft u een en/of rekening? Wanneer u het overlijden heeft gemeld bij de bank, dan kunt u in principe vrij blijven beschikken over de rekeningen. Om de tenaamstelling van de rekening te wijzigen, heeft u mogelijk een verklaring van erfrecht nodig.
 • Wanneer u denkt dat de WOZ-waarde van de woning niet klopt, dan kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente. De hoogte van de WOZ-waarde is bepalend voor de waarde van de woning bij de aangifte inkomsten- en erfbelasting. De hoogte van de WOZ-waarde is dus medebepalend voor de hoogte aan te betalen belasting. 
 • Na een aantal maanden ontvangt u van de Belastingdienst een F-biljet voor de Inkomstenbelasting. Daarnaast ontvangt u een aangifte Erfbelasting. Dit is een aangifte over het vermogen dat u erft. 

Wilt u meer weten of ondersteuning na het overlijden van een dierbare? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marloes
Portretfoto van Marloes Brands
Belastingadviseur, estate planner
Bel
040-2942666
Download icoon voor de checklist aandachtspunten bij overlijden

Aandachtspunten bij overlijden

Download onze checklist
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan