Cafetariaregeling en IKB: voordeel voor werkgever en werknemer

4 oktober 2019
Artikel

Op een krappe arbeidsmarkt is het nóg belangrijker om (potentiële) werknemers een aantrekkelijke beloning te bieden. Past uw onderneming een cafetariaregeling of een individueel keuzebudget (IKB) toe? Dit geeft uw werknemers keuzevrijheid bij de invulling van het salaris en voor uw onderneming kan het een fiscaal voordeel opleveren. Kijk wel naar de fiscale voorwaarden.

Portretfoto van Mirjam van de Langerijt
Neem contact op met:
Mirjam van de Langerijt Senior belastingadviseur
Cafetariaregeling

De cafetariaregeling

Een cafetariaregeling biedt uw werknemers de mogelijkheid om verschillende vormen van loon tegen elkaar in te ruilen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die regulier loon inruilt voor een (duurdere) auto van de zaak of een studiekostenvergoeding. Vaak ruilt een werknemer belast loon in voor onbelast loon. De werknemer ontvangt dan een hoger nettoloon, terwijl uw loonkosten vaak dalen.

Het individueel keuzebudget

Krijgen uw werknemers (naast het reguliere loon) een vast budget ter beschikking dat zij op verschillende manieren kunnen besteden? Dan hebben uw werknemers een individueel keuzebudget (IKB). Bij deze variant van de cafetariaregeling hoeven werknemers geen regulier loon in te leveren.

Belast loon inruilen voor onbelast loon: wat zijn de gevolgen?

Het omruilen van belast voor onbelast loon heeft verschillende gevolgen. Het fiscale loon en de grondslag voor de berekening van belastingen en premies verandert. Dit heeft gevolgen voor zowel uw onderneming als voor uw werknemers. We noemen er enkele.

Omdat het fiscaal loon door de uitruil wordt verlaagd, heeft uw werknemer mogelijk daardoor recht op (een hogere) huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. De werkgever bespaart vaak loonkosten omdat er na verlaging van het loon minder premies (werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet) hoeven te worden betaald.

Nadelig is echter dat de werknemer minder WW-rechten en in principe ook minder vakantiegeld en pensioen opbouwt. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat een verlaging van de loonsom ook een verlaging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling met zich meebrengt.

Houd rekening met de fiscale voorwaarden

Aan een cafetariaregeling zijn wel een aantal fiscale voorwaarden verbonden. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een toekomstgerichte wijziging die berust op een structurele regeling. Ons advies: zorg voor een duidelijke vastlegging van de cafetariaregeling, waarbij de werknemer de hieraan verbonden gevolgen aanvaardt.

U moet de vergoeding die de werknemer krijgt in ruil voor het ingeleverde loon ook altijd op zichzelf fiscaal beoordelen, ook al lijkt het alsof de werknemer de arbeidsvoorwaarde zelf heeft ‘betaald’.

Ten slotte moeten ook de regels voor een fiscale behandeling van een restant saldo van een IKB aan het eind van het jaar in het oog worden gehouden.

Meer informatie ?

Een cafetariaregeling of IKB kan fiscaal voordelig uitpakken voor uw onderneming en uw werknemers. Zorg dat u de fiscale mogelijkheden optimaal benut. Heeft u vragen over de cafetariaregeling of het IKB? Neem dan contact op met Mirjam van de Langerijt via telefoonnummer 013-5915140 of stuur Mirjam een mail.  

Wilt u meer weten over de cafetariaregeling of het IKB? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mirjam
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan