Buitenlandse erfenis verdeeld volgens Nederlands recht

15 juni 2016
Artikel

Bent u erfgenaam van iemand die in het buitenland woont of woont u zelf in het buitenland en heeft u familie in Nederland? Als u wilt voorkomen dat de erfenis binnen de gemeenschap van goederen valt, is het raadzaam om een uitsluitingsclausule op te (laten) nemen in het testament.

Portretfoto van René Scharro
Geschreven door:
René Scharroo Senior belastingadviseur
Twee mannen geven elkaar een hand

Zonder deze clausule is de verdeling van de erfenis afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden van het geregistreerd partnerschap, zoals ook bleek uit een recente rechtszaak.

Casus

Tijdens hun huwelijk ontving een vrouw een erfenis van haar moeder uit India. Na de scheiding stelt haar ex-echtgenoot dat deze erfenis binnen de gemeenschap van goederen valt en dat deze moet worden meegenomen in de boedelverdeling. De vrouw betoogt dat het nooit de bedoeling was van haar overleden moeder om de erfenis te laten delen met haar ex.

Dit Nederlandse stel was getrouwd in gemeenschap van goederen. Hoewel de erfenis uit India afkomstig is, moet voor de verdeling van de boedel gekeken worden naar het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Vanwege het ontbreken van een testament met uitsluitingsclausule van de moeder uit India, zal de erfenis in beginsel dan ook tot de gemeenschappelijke boedel gerekend worden. De zaak had anders gelegen als de moeder een testament had laten opstellen met daarin een uitsluitingsclausule.

Uitsluitingsclausule 

Een uitsluitingsclausule houdt in dat in het testament wordt vastgelegd dat erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap van goederen gehouden moeten worden. De vrouw stelt dat haar moeder zich niet van deze mogelijkheid bewust was, omdat ze deze mogelijkheid in India niet kennen. Als ze deze mogelijkheid in India wel hadden gekend, had de moeder deze maatregel volgens de vrouw wel gebruikt.

Volgens de rechter was het de verantwoordelijkheid van de vrouw om haar moeder op de hoogte te stellen dat schenkingen, zonder vastlegging van een uitsluitingsclausule, volgens het Nederlands recht in gemeenschap van goederen vallen. De rechter besloot dan ook om de erfenis mee te nemen in de boedelverdeling.

Wilt u meer weten over erven uit het buitenland? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Scharro
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942603