Btw-vrijstelling leden Cultuurconnectie: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

7 juli 2017
Artikel

De leden van Cultuurconnectie zijn erkend als culturele instelling voor de btw-vrijstelling voor culturele prestaties. De Belastingdienst geeft aan dat zij de erkenning opnieuw gaat beoordelen. Binnenkort ontvangen de leden hierover bericht van de Belastingdienst. Wat houdt deze nieuwe ronde nu eigenlijk in? Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Belastingadviseur
twee mannen in culturele instelling

Beoordeling erkenning als culturele instelling

De huidige erkenning is gekoppeld aan het lidmaatschap van Cultuurconnectie. Culturele instellingen die lid zijn van Cultuurconnectie zijn ‘automatisch’ erkend als culturele instelling. De erkenning geldt niet voor de Volksuniversiteiten die lid zijn van Cultuurconnectie. De Belastingdienst wil de erkenning nu op individueel niveau beoordelen. Uiterlijk 1 juli 2018 moet duidelijk zijn of de erkenning vervalt of behouden blijft. Blijft de erkenning behouden, dan ontvangt de culturele instelling een individuele beschikking. In de beschikking wijst de Belastingdienst aan voor welke activiteiten de vrijstelling geldt.

Past u nu de sociaal-culturele vrijstelling toe? Dan wil de Belastingdienst weten welke activiteiten dat zijn. De Belastingdienst zal opnieuw beoordelen of op die activiteiten de vrijstelling van toepassing blijft of kan zijn. Is dat het geval, dan wijst zij die activiteiten aan in de erkenningsbeschikking.

Bij het aanwijzen van de activiteiten is de Belastingdienst niet gebonden aan het stappenplan. Dit stappenplan is onderdeel van de erkenning van Cultuurconnectie. Die erkenning vervalt per 1 juli 2018. Het stappenplan blijft dus nog tot 1 juli 2018 van kracht. Bij de aanwijzing van de activiteiten kan niet meer worden uitgegaan van het stappenplan. 

Wijst de Belastingdienst geen activiteiten aan? Dan vervalt de erkenning als culturele instelling. De andere btw-vrijstellingen blijven uiteraard gewoon in stand. 

Andere btw-vrijstelling; onderwijsvrijstelling

Voor onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan personen tot 21 jaar geldt een btw-vrijstelling. Deze vrijstelling blijft geldig. In het stappenplan is opgenomen dat projecten op scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder de onderwijsvrijstelling vallen. Met het vervallen van het stappenplan is het de vraag of deze projecten vrijgesteld blijven.

Toepassing van de onderwijsvrijstelling is verplicht. Kan een instelling geen beroep doen op de onderwijsvrijstelling, dan is de activiteit belast met btw. Heffing van btw geeft recht op teruggaaf van btw op de kosten en investeringen.  

Vrijstelling voordelig?

Een beoordeling van de btw-positie is vereist om na te gaan of toepassing van een btw-vrijstelling werkelijk voordelig is. Toepassing van de sociaal-culturele vrijstelling is alleen mogelijk na erkenning als culturele instelling. De erkenning vindt op verzoek plaats. Is toepassing van de vrijstelling niet voordelig? Dan is het voordeliger om niet te verzoeken om een erkenning als culturele instelling.

 

Wilt u meer weten over deze btw-vrijstelling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan