Btw-verhoging 9%: vraag en antwoord

7 november 2018
Artikel

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Deze verhoging zorgt voor veel vragen. Niet alleen over de wijze van facturering, maar ook voor de (inrichting van de) administratie voor volgend jaar. U heeft nu nog de kans om slim om te gaan met het btw-tarief. Door het sturen van voorschotfacturen c.q. vooruitbetalingen kan in 2018 (nog) btw-voordeel worden behaald. Wij geven u antwoord op een aantal belangrijke vragen.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Brief van de belastdienst met btw-verhoging

We maken hierbij onderscheid tussen prestaties aan ondernemers en aan particulieren. Bij btw op een vooruitbetaling mag geen btw afgetrokken worden als bij de vooruitbetaling onzeker is of de prestaties uiteindelijk worden geleverd. 

Vraag 1: Ik ontvang in 2018 vooruitbetalingen of factureer in 2018 voor prestaties die ik (pas) in 2019 ga verrichten. Welk btw-tarief moet ik aanhouden?

Prestaties aan ondernemers/rechtspersoon

U heeft een factureringsplicht. U moet vanwege de vooruitbetaling een factuur uitreiken vóór het tijdstip van opeisbaarheid van de vooruitbetaling. Als de factuur in 2018 is uitgereikt, moet u op dat moment 6% btw in rekening brengen ook al worden de goederen pas in 2019 geleverd of de dienst pas in 2019 verricht. U of uw afnemers besparen hiermee 3% btw als uw afnemer de btw niet kan aftrekken. Let wel; het moet dan wel vaststaan dat de prestatie wordt geleverd. De Belastingdienst zal misbruiksituaties bestrijden.

Prestaties aan een particulier

Ontvangt u de betaling in 2018? Dan past u het 6% tarief toe. De factuurdatum is niet van belang, omdat u in wezen geen factureringsplicht heeft. Het kabinet heeft aangegeven niet te gaan naheffen als een betaling in 2018 wordt ontvangen, terwijl de prestatie (denk aan concertkaart, kampeerplaatsen, schilderwerkzaamheden, hotelovernachtingen) pas in 2019 plaatsvindt. Een voorbeeld. Een theaterbureau verkoopt in 2018 100 kaartjes die in 2018 worden betaald en in 2019 150 kaartjes die in 2019 worden betaald. De voorstelling vindt plaats in 2019. De verkoop van de 100 kaarten is belast met 6% btw.

Vraag 2: Ik verricht prestaties in 2018 waarvoor ik (pas) achteraf in 2019 factureer. Welk tarief moet ik aanhouden?

Prestaties aan ondernemers/rechtspersoon: factureringsplicht

U heeft een factureringsplicht. De facturatiedatum bepaalt het btw-tarief. Als u geen factuur heeft uitgereikt, dan bent u de btw verschuldigd op het moment dat de factuur uiterlijk uitgereikt had moeten worden. De uiterste datum waarop u een factuur moet uitreiken is de vijftiende dag van de maand volgende op de maand waarin u de prestaties heeft verricht. Factureert u aan een niet aftrekgerechtigde ondernemer? Dan raden wij u aan om (nog) in 2018 te factureren als u de prestatie in 2018 verricht. Een voorbeeld. U heeft een prestatie verricht in december 2018. U heeft de keuze om in december te factureren of uiterlijk op 15 januari 2019. Factureert u in 2018, dan past u het 6% tarief toe. Factureert u in 2019, dan is het 9% btw-tarief van toepassing.

Tip. Bent u de koper en kunt u de btw niet aftrekken? Vraag dan om een factuur in 2018 of zorg voor een vooruitbetaling in 2018.

Prestaties aan een particulier

Voor prestaties aan particulieren bent u btw verschuldigd op het moment waarop de prestatie is/wordt verricht. Is dat in 2018 dan geldt het 6% tarief. Het moment van (eventuele) uitreiking van een factuur is niet van belang. Een voorbeeld. Een ondernemer verricht schilderwerkzaamheden aan een woning. De werkzaamheden zijn op 23 december 2018 afgerond. De factuur wordt op 3 januari 2019 uitgereikt. Op de factuur moet 6% worden vermeld, omdat het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht (is afgerond) in december plaatsvindt. De factuurdatum is niet van belang nu u voor prestaties aan particulieren geen factureringsplicht heeft.

Vraag 3: Ik pas in 2018 het 6% btw-tarief toe op leveringen of diensten, maar ontvang de goederen in 2019 retour, waarbij ik de vergoeding terugbetaal of een korting verleen. Welk bedrag kan ik terugvragen bij de Belastingdienst?

U kunt maximaal het btw-bedrag van 6% terugvragen bij de Belastingdienst. Op uw herstel-, creditfactuur houdt u rekening met het 6% btw-tarief. U vult een negatief bedrag in bij rubriek 1c van uw btw-aangifte.

Tip. Houdt u rekening met het toegepaste btw-tarief van uw oorspronkelijke prestatie.

Vraag 4: Ik verleen of ontvang (langdurig) doorlopende prestaties (bijvoorbeeld tijdschrift- bioscoop- sport- telefoon- en/of pretparkabonnementen). Welke btw-tarief moet ik toepassen?

Voor doorlopende prestaties is geen afgebakend tijdstip aan te wijzen waarop de prestaties worden verricht. Voor de btw geldt dat deze prestaties minstens één keer per jaar zijn voltooid. Voor dergelijke diensten aan particulieren geldt dat de prestaties in 2018 zijn voltooid waardoor u het 6% btw-tarief moet toepassen.

Heeft u een factureringsplicht aan ondernemers? Dan kunt u in 2018 factureren tot uiterlijk 15 januari 2019. Factureert u in 2018 dan past u het 6% tarief toe. Factureert u vanaf januari 2019 dan past u het 9% tarief toe.

Bij doorlopende prestaties die over de jaargrens lopen, zoals een abonnement van december 2018 tot en met februari 2019, kan verzocht worden om het bedrag in 2018 vooruit te betalen of bij ondernemers (die de btw niet of deels kunnen aftrekken) in 2018 een factuur uit te reiken. Zo kan het 6% tarief toegepast worden.

Tip: Ga na of uw afnemer de btw kan aftrekken. Is dat niet het geval? Laat de betaling dan in 2018 plaatsvinden (geen factureringsplicht) of stuur in 2018 nog een factuur voor de voorschotnota (factureringsplicht).

Vraag 5. Ik neem goederen of diensten af van ondernemers gevestigd in andere lidstaten waarvoor ik in Nederland de btw moet aangeven. Kan ik voordeel behalen als ik de btw (deels) niet kan aftrekken?

Uw buitenlandse (EU) ondernemer is niet op de hoogte van de Nederlandse regels voor de btw-tariefsverhoging. Kunt u voordeel behalen omdat u de btw (deels) niet kan aftrekken? Dan geldt (in algemene zin) dat u 3% (niet aftrekbare) btw kunt besparen door te vragen of u de factuur in 2018 al mag ontvangen. U kunt ook voor nog te leveren goederen/diensten in 2019 alvast om een factuur vragen, mits duidelijk is dat de  prestatie doorgaat. Misbruiksituatie zal de Belastingdienst bestrijden.

Kunt u of uw afnemer de btw te allen tijde volledig aftrekken? Dan maakt het voor u en uw afnemer in principe niet uit of u een factuur met 6% of 9% ontvangt. De btw vormt voor u en uw afnemer dan geen kostenpost. Als u meer wilt weten over de btw-regels voor internationale transacties? Bekijk dan het webinar.

Ga nu nog slim om met het btw-tarief

Wij verwachten dat de btw-verhoging naar 9% vooral bij de start van 2019 veel vragen oproept. U heeft nu nog de kans om slim om te gaan met het btw-tarief. Door het sturen van voorschotfacturen c.q. vooruitbetalingen kan in 2018 (nog) btw-voordeel worden behaald. Vanaf 2019 is het van belang dat u zorgt dat uw facturen in orde zijn en u dus weet welk tarief u moet toepassen. De Belastingdienst heeft het recht om u per onjuiste verkoopfactuur een boete op te leggen van maximaal € 5.278.

Ontvangt u facturen? Ga dan na of u beschikt over een juiste factuur. Een inkoopfactuur met een onjuist btw-percentage kan er toe leiden dat btw-bedrag niet (volledig) aftrekbaar is.

Gericht advies

Wij begrijpen dat de tariefsverhoging vragen bij u oproept. Wil u gericht advies? Dan vragen wij u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Wilt u advies over de btw-verhoging? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan