Btw-teruggaaf bij oninbare vorderingen eenvoudiger

18 augustus 2016
Artikel

Het kabinet vereenvoudigde de regeling voor teruggaaf van btw en milieubelastingen voor oninbare vorderingen per 1 januari 2017. Door de wijzigingen krijgt u als ondernemer sneller en eenvoudiger de eerder betaalde btw en milieubelasting voor oninbare vorderingen terug.

Btw op oninbare vorderingen

Volgens de nieuwe regels heeft u recht op teruggaaf op het tijdstip dat de oninbaarheid van de vordering kan worden vastgesteld.

Kortere termijn 

De oninbaarheid wordt voortaan geacht te ontstaan op het moment dat de vordering nog niet is ontvangen één jaar nadat deze opeisbaar werd. Door deze termijnverkorting heeft u dus uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van uw vordering recht op teruggaaf. U hoeft geen teruggaafverzoek in te dienen, maar kunt het bedrag van de teruggaaf simpelweg in mindering brengen op de periodieke aangifte voor de btw en de milieubelasting (indien van toepassing). 

Soms wordt een vordering die eerder als oninbaar is aangemerkt op een later tijdstip alsnog geheel of gedeeltelijk ontvangen. Dan moet u hier alsnog belasting over betalen. Draagt u de vordering over aan een andere ondernemer, dan geldt deze teruggaafregeling voor de andere ondernemer.

Correctiebepaling

Als spiegelbeeld van de btw-teruggaaf voor oninbare vorderingen voor de ondernemer die de prestatie verricht, geldt ook een correctiebepaling voor de afnemer van de prestatie. Hij moet de btw die hij met de Belastingdienst heeft verrekend, terugbetalen. 
Die correctie vindt plaats als de afnemer de vergoeding waarop die aftrek betrekking heeft waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk niet zal betalen. Onder de huidige regeling moet die correctie in ieder geval plaatsvinden als de vergoeding na twee jaar nog niet is betaald. Het kabinet stelt voor deze termijn te verkorten tot één jaar. 

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan