Btw bij werkzaamheden in het buitenland: houd hier rekening mee

21 juni 2021
Artikel

Verricht u als ondernemer werkzaamheden in het buitenland? Houd dan goed in de gaten welke btw-regels voor u gelden.

Portretfoto van Anne Kin
Neem contact op met:
Anne Kin Belastingadviseur
Twee mensen in gesprek in een fabriek

Btw-regels bij werkzaamheden in het buitenland

Veel ondernemers zijn niet goed op de hoogte van de btw-regels bij werkzaamheden in het buitenland. Bijvoorbeeld als u machines verkoopt en installeert of monteert in het buitenland of werkzaamheden verricht aan onroerend goed in het buitenland. Ook reparaties die u uitvoert bij buitenlandse klanten, vallen hieronder. Let goed op dat iets wat naar het spraakgebruik niet onroerend is, dat voor de btw wel kan zijn, en andersom. Verschillende Europese en niet-Europese landen handhaven steeds strenger om ervoor te zorgen dat de btw-regels correct worden nageleefd.

Met welke factoren moet u rekeninghouden?

U moet nagaan of u machines, productielijnen, robotlijnen, stellingen of andersoortige installaties gaat plaatsen of monteren in het buitenland. Het kan ook zijn dat u werkzaamheden aan onroerende zaken verricht, zoals (bedrijfs)gebouwen, woningen, wegen, boorplatforms, tunnels of onderwaterinstallaties. Ook land-, bos- en akkerbouw, grondverzet en houtkap kunnen werkzaamheden aan onroerend goed zijn. Een boom is voor de btw vaak onroerend.

Bijzondere btw-regels gelden niet alleen voor fysieke werkzaamheden, maar ook bijvoorbeeld voor onroerend goed-taxaties of advieswerk in het buitenland. Daarnaast spelen factoren als personeel een rol. Verricht u de werkzaamheden in het buitenland met eigen personeel of zoekt u personeel in het land waar de werkzaamheden plaatsvinden?

Registratieverplichting bij reparatiewerkzaamheden?

Verricht u alleen reparatiewerkzaamheden aan andermans goederen in het buitenland? Dan heeft u in veel gevallen geen registratieverplichtingen. Dit kan anders zijn als u onroerende zaken repareert, zoals panden, bepaalde leidingnetwerken of elektrotechnische installaties.

Wat zijn deze bijzondere regels?

Bij de hierboven genoemde werkzaamheden berekent u in de regel de btw in het land waar het onroerend goed is gelegen of waar de installatie of montage plaatsvindt. U draagt de btw vervolgens ook af in dat land. Hiervoor moet u zich in het betreffende land registeren voor de btw. U krijgt dan een btw-nummer van dat land en doet daar aangifte zolang uw werkzaamheden nog niet voltooid zijn.

In veel gevallen heeft u bijstand nodig van specialisten in het land waar de installatie of montage plaatsvindt. Dat brengt voor u ook kosten met zich mee. Daarnaast kan het voorkomen dat u soms goederen installeert of monteert in bijvoorbeeld Duitsland, maar dat uw opdrachtgever een Belgische partij is.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Verschillende landen, met name binnen Europa, controleren steeds intensiever op de naleving van deze regels. De btw moet immers in het juiste land terechtkomen en mag niet tot concurrentieverstoringen leiden. In veel gevallen kunt u met een gedegen en tijdige voorbereiding onder deze registratieverplichtingen uitkomen.

Toepassing verleggingsregeling

In veel gevallen is het mogelijk om gebruik te maken van een nationale verleggingsregeling in het land waar de werkzaamheden plaatsvinden of waar het onroerend goed is gelegen. Deze verleggingsregelingen zijn zeer specifiek en verschillen in alle Europese landen van elkaar. Ook passen de verschillende landen deze verleggingsregelingen niet uniform toe. Daarnaast kennen bepaalde landen in sommige situaties geen verleggingsregeling. De regelingen verschillen ook afhankelijk van het type werkzaamheden. Voor installatie- of montagewerkzaamheden aan machines gelden vaak andere verleggingsregels dan bij werkzaamheden aan onroerend goed.

Verlegging van btw is niet altijd mogelijk

Vaak kunnen deze verleggingsregelingen niet toegepast worden als de afnemer niet gevestigd of voor btw-doeleinden geregistreerd is in het land waar de werkzaamheden plaatsvinden of waar het onroerend goed is gelegen. Bijvoorbeeld een Nederlandse ondernemer die in opdracht van een Duitse ondernemer machines (of andere goederen) levert en installeert in Letland. In dit geval kan de Nederlandse ondernemer geen gebruik maken van de Letse verleggingsregeling, omdat het in Letland niet mogelijk is om Letse btw te verleggen naar een niet in Letland gevestigde partij.

Een goede inrichting vooraf is essentieel

ABAB helpt u graag met dit vraagstuk. Wij brengen in kaart waar u goederen levert met installatie of montage. Wij kijken hoe uw keten eruitziet en wie er installeert of monteert. Doet u dat zelf? Laat u dat doen? Wie vervoert de goederen? Installeert of monteert u ook buiten Europa? Onze belastingadviseurs zijn gespecialiseerd in grensoverschrijdende installatie- en montageprojecten. Wij zijn in staat om uw projecten zo in te richten dat u in veel gevallen een buitenlandse btw-registratie kunt vermijden. Dit doen wij door uw orders te analyseren aan de hand van de opdrachtvoorwaarden en het contract. Vervolgens bepalen wij of het voor u mogelijk is om een beroep te doen op een binnenlandse vereenvoudigingsregeling. In veel gevallen kan dat. U bespaart dan veel tijd en kosten en voorkomt een registratieverplichting. U moet uw administratie, btw-aangiften en facturen dan wel correct inrichten.

Risico’s zijn groot

Door steeds verder toenemende gegevensuitwisseling en controles worden ondernemers die zich niet aan deze regels houden, vroeg of laat aangesproken door de buitenlandse belastingdiensten. Bijvoorbeeld omdat zij een audit uitvoeren bij de afnemer. Ook nemen belastingambtenaren steeds vaker een kijkje bij grote projecten. Door deze problematiek proactief te signaleren, kunt u hier in de praktijk zeer goed mee omgaan en is het in veel gevallen niet nodig om te registreren in het land van de afnemer.

Meer weten?

Wilt u advies en/of ondersteuning bij btw bij grensoverschrijdende goederenleveringen met installatie of montage? Neem contact op met Anne Kin, belastingadviseur bij ABAB International, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan