Brexit: nog geen btw-gevolgen

24 januari 2017
Blog

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk/United Kingdom (UK) uit de Europese Unie (EU) brengt onzekerheid met zich mee. Voor ondernemend Nederland verandert hierdoor het een en ander. Afhankelijk van afspraken met de EU en/of handelsverdragen heeft de Brexit bijvoorbeeld ook gevolgen voor de heffing van btw. Wij geven de huidige stand van zaken weer. 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Belastingadviseur
gebouw

Europese btw-regels

De lidstaten legden afspraken over de heffing van btw vast in een richtlijn (de Btw-richtlijn). De UK zette deze Btw-richtlijn om in nationale wetgeving. Daardoor gelden voor de levering van goederen naar de UK dezelfde regels als voor leveringen van goederen naar bijvoorbeeld België, Frankrijk of Duitsland. Zolang de Brexit niet is doorgevoerd, vindt de heffing van btw plaats volgens de Europese Btw-richtlijn.

Intracommunautaire leveringen vallen onder de btw-vrijstelling (in Nederland: het btw-nultarief). Geef op de factuur aan dat het gaat om een Intra-Community Supply en vermeld het btw-nummer van de afnemer in de UK. Uw afnemer moet uiteraard wel beschikken over een (geldig) btw-nummer.

Brexit: uitvoer goederen en aftrek btw financiële diensten

Na de Brexit behoort de UK niet meer tot het grondgebied van de EU. De levering van goederen in een land buiten de EU, wordt aangemerkt als uitvoer. Voor de uitvoer geldt op basis van de Btw-richtlijn een vrijstelling (in Nederland: btw-nultarief). Dus ook na de Brexit worden uw goederenleveringen in beginsel geleverd onder toepassing van het btw-nultarief.

In de UK zal naar verwachting invoer-btw verschuldigd zijn. Na de Brexit wordt de invoer van goederen aan regels onderworpen die de UK zelfstandig vaststelt. Het is nu dus nog niet te zeggen welke regels dan zullen gelden. Wij sluiten niet uit dat goederen- en dienstenleveringen van leveranciers van buiten de UK anders behandeld zullen worden dan die van leveranciers binnen de UK. De gesloten handelsverdragen met de EU zullen tegen die tijd leidend zijn.

De Brexit levert een btw-voordeel op voor vrijgestelde financiële diensten aan in de UK gevestigde afnemers. Deze diensten geven nu geen recht op aftrek van btw. Na de Brexit bestaat wel recht op aftrek van btw.

Btw-systeem UK

Op btw-gebied zijn meer gevolgen te bedenken. Deze gevolgen zijn afhankelijk van het btw-systeem dat in de UK van kracht is na de Brexit. Mogelijk leidt dit btw-systeem tot verplichte registratie in de UK. 

Wilt u meer weten over de heffing van btw bij internationale prestaties? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Download whitepaper transfer pricing

Noodzaak van transfer pricing

Nationaal en internationaal belastingdruk optimaliseren
Download de whitepaper
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan