Breng pensioen- en compensatielasten tijdig in kaart met impactanalyse

29 juli 2022
Artikel

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen gaat naar verwachting in 2023 in. Vanaf dat jaar moeten alle nieuwe pensioenregelingen aan het nieuwe juridische en fiscale kader voldoen. Voor alle bestaande regelingen is een overgangstermijn van vier jaar opgenomen. Het kan echter financieel nadelig uitpakken als u tot 1 januari 2027 wacht met actie te ondernemen. Dit kan tot hogere pensioen- en/of compensatielasten leiden. Voorkom dit met een impactanalyse.

Portretfoto van Bart van de Wouw
Neem contact op met:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Man en vrouw in gesprek over de impactanalyse

Overgangsregime Wet toekomst pensioenen

Voor bestaande, verzekerde pensioenregelingen met een stijgende premie is het mogelijk om de bestaande regeling te behouden. Let op: dit geldt dus niet voor de regeling die verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds loopt. U kunt de huidige beschikbare premieregeling met een oplopende staffel voor bestaande werknemers laten doorlopen na 1 januari 2027. De bestaande werknemers zijn de werknemers die op 1 januari 2027 in dienst zijn. Dus u kunt ook nieuwe werknemers nog in de bestaande regeling opnemen in de overgangsperiode en deze toezegging handhaven. Vanaf 1 januari 2027 moet u dan voor nieuwe werknemers een WTP-proof regeling introduceren.

De beste keuze voor uw onderneming

Het makkelijkst is het voor u als werkgever om alles te laten doorlopen tot 1 januari 2027 om vervolgens een nieuwe regeling voor nieuwe werknemers te starten. Maar is dat voor uw onderneming de beste strategie? In veel gevallen kan dit voor uw onderneming financieel nadelig uitpakken. Zo kan wachten tot 2027 tot hogere pensioen- en compensatielasten leiden.

Bepaal uw strategie

Om te bepalen wat voor u de beste strategie is, is het belangrijk om nu al keuzes te maken. Gebruikmaken van het overgangsregime of is het juist gunstiger om dat niet te doen? En wanneer introduceert u de WTP-regeling voor nieuwe werknemers en met welk percentage? Het kan bijvoorbeeld voor u financieel gunstig zijn om dit jaar al over te gaan op een beschikbare premiestaffel (bij een middelloon toezegging) of naar een vast premiepercentage. Maar het kan ook juist gunstiger zijn om dit gedurende de overgangsperiode te doen. En ook bij gebruikmaking van het overgangsregime kan een eerdere ingangsdatum van een WTP-regeling voor nieuwe werknemers financieel voordeel geven. Er is geen handige formule voorhanden op grond waarvan u kunt bepalen welke strategie in uw situatie het gunstigst is. Dit is afhankelijk van uw regeling, het personeelsbestand, uw pensioenambitie en de ontwikkeling van de onderneming. En dit is per onderneming verschillend.

Maak een impactanalyse

Om uw strategie te bepalen, is het belangrijk een financiële impactanalyse te (laten) maken. Hierin worden de effecten van de WTP voor uw onderneming doorgerekend. Hierbij houden we rekening met de ontwikkeling van uw werknemersbestand en uw onderneming. Komen er nieuwe werknemers bij of juist niet? En hoe oud zijn de nieuwe werknemers dan gemiddeld? Komen er alleen jonge werknemers bij of bent u juist op zoek naar werknemers met meer werkervaring? U begrijpt dat dit voor iedere onderneming weer anders is en dat geldt ook voor de impact van het nieuwe wetsvoorstel.

Scenario’s impactanalyse

In een impactanalyse worden een aantal scenario’s doorgerekend, met een vast percentage voor alle werknemers én alleen voor nieuwe werknemers. De scenario’s zijn bijvoorbeeld:

  • handhaven van de pensioenambitie voor alle werknemers;
  • een budget-neutrale omzetting na verloop van tien jaar;
  • een 21-jarige nieuwe werknemer moet een gelijkwaardig pensioen opbouwen.

U ziet per scenario wat deze keuze voor uw onderneming financieel betekent. U krijgt inzicht in de reguliere pensioenpremie en de eventuele compensatiekosten. Hiermee kunt u voor uw onderneming een gedegen en onderbouwde keuze maken hoe u met de WTP wilt en kunt omgaan.

Pensioenbeleid voor de toekomst

Op grond van de impactanalyse kunt u dus uw pensioenbeleid voor de toekomst bepalen. En dit kan dus anders zijn dan uw huidige pensioentoezegging. Een wijziging van de toezegging moet u aan uw werknemers voorleggen. Als u een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft, moet u deze op tijd in het proces betrekken. Door het maken van een impactanalyse maakt u de gevolgen voor u, maar ook voor uw werknemers inzichtelijk. En deze kunnen vervolgens per werknemer verder uitgewerkt worden. Zo zorgt u voor begrip en snellere acceptatie.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het maken van een impactanalyse? Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over een impactanalyse? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Icoon invullen scan

Scan 'Pensioen en arbeidsongeschiktheid'

Bent u klaar voor de wijzigingen op het gebied van pensioen en arbeidsongeschiktheid?
Scan invullen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan