Box 3-heffing hard onderuit

3 maart 2022
Artikel

In haar arrest van 24 december 2021 greep de Hoge Raad uiteindelijk in op de heffingssystematiek in box 3. Dat is goed nieuws voor spaarders, want mogelijk krijgen zij te veel betaalde belasting over hun spaargeld terug.  

Portretfoto van Luc Adriaansen
Neem contact op met:
Luc Adriaansen senior belastingadviseur
Spaarvarken

Heffing in box 3

De Hoge Raad vond in juli 2021 nog dat er sprake moest zijn van een individuele en buitensporige last, waardoor belastingplichtigen zouden interen op hun vermogen. In het arrest van december oordeelt de Hoge Raad dat het in 2017 ingevoerde stelsel de vrije beschikkingsmacht van belastingplichtigen inperkt. De wetgever heeft nu een verhoudingsgewijs zware financiële last verbonden aan de keuze van burgers om hun geld veilig op een bankrekening te laten staan. Dit is in strijd met de Universele Rechten van de Mens: een overheid mag een burger immers niet dwingen om tegen zijn wil zijn vermogen risicovol te beleggen om zo aan belastingverplichtingen te kunnen voldoen.

De motivatie van de overheid om het stelsel in de stand te houden, weegt volgens het hoogste rechtscollege niet langer op tegen deze schending. Zeker niet omdat de wetgever aangeeft dat zij het stelsel niet voor 2025 kan aanpassen.

Wat betekent dit voor u?

Vanwege de geringe slagingskans, hebben de meeste burgers geen bezwaar aangetekend tegen de aanslag die was gebaseerd op hun eigen aangifte. Hierdoor zijn er op dit moment drie groepen spaarders te onderscheiden:

  • Belastingplichtigen van wie de aanslagen nog niet onherroepelijk vaststaan. Om hun rechten te behouden, moeten zij alsnog bezwaar maken.  
  • Belastingplichtigen die bezwaar aantekenden met de massaalbezwaarprocedure. Zij kunnen wachten tot er meer duidelijkheid is over hoe de overheid dit gaat afwikkelen.
  • Belastingplichtigen die op grond van de geringe slagingskansen hebben afgezien van bezwaar. Zij zullen moeten afwachten of de overheid komt met een regeling om de te veel betaalde belasting alsnog terug te kunnen krijgen.

De laatstgenoemde groep is afhankelijk van de uitkomst van het kamerdebat dat over dit onderwerp wordt gehouden en de aanpak die de staatssecretaris naar aanleiding van dit debat voor ogen staat.

Meer weten?

Wilt u meer weten over heffing in box 3? Onze fiscale adviseurs adviseren u graag. Neem dan contact op met Luc Adriaansen, belastingadviseur. U bereikt Luc via e-mail. Ook voor andere vragen op het gebied van fiscaal advies staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wilt u meer weten over de box 3-heffing? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan