Bouwterrein en voldoening btw: maak bezwaar!

30 januari 2017
Blog

De levering van een bouwterrein dat u als btw-plichtige levert, is belast met 21% btw. Met ingang van 2017 kwalificeren onbebouwde terreinen erg snel als bouwterrein. De koper krijgt wel vrijstelling van de overdrachtsbelasting, maar deze regelgeving maakt een bouwterrein voor een particulier toch 15% duurder dan een terrein dat geen bouwterrein is. Wanneer spreken we nu van een bouwterrein? En is de btw-heffing wel terecht?

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Belastingadviseur
vrouw berekent btw voor bouwterrein

De nieuwe wetgeving bestempelt ieder onbebouwd terrein dat bestemd is om te worden bebouwd  als bouwterrein. Voorheen spraken we pas van een bouwterrein na het verrichten van werkzaamheden aan de grond of het aanbrengen van voorzieningen voor de bebouwing van de grond. Ook het verlenen van een omgevingsvergunning leidde tot de kwalificatie bouwterrein. Tegenwoordig is al sprake van een bouwterrein als het terrein bestemd is om te worden bebouwd. Deze bestemming geldt in principe voor ieder terrein dat boven de agrarische waarde verkocht wordt. Waarom zou de koper anders meer betalen voor het terrein als hij niet van plan is het te bebouwen?

Tegenover de btw-heffing staat een vrijstelling van de overdrachtsbelasting. De btw-heffing is evenwel 15% hoger dan de overdrachtsbelasting. Dit maakt het terrein 15% duurder voor de particulier.

Geen overgangsrecht

De wijziging kent geen overgangsrecht. Staat een terrein in de verkoop voor een prijs ‘kosten koper’? Dan geldt plotseling een prijs ‘vrij op naam’. De verkrijging van een bouwterrein is immers vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De verkoper moet wel opeens 21% btw voldoen.

Onze visie is dat deze regeling in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel èn met de Europese Btw-richtlijn. De Btw-richtlijn verplicht Nederland om de kenmerken te beschrijven van het terrein dat als bouwterrein kwalificeert. De nieuwe regeling beschrijft evenwel niet het terrein, maar de intentie van de betrokken partijen bij de levering van het terrein.

Moet u btw betalen voor de levering van een onbebouwd terrein dat voorheen niet kwalificeerde als bouwterrein? Dan adviseren wij u om bezwaar te maken tegen de voldoening van btw.

Wilt u meer weten over btw? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan