BOF volgens Hof van toepassing op vastgoed-bv

3 februari 2020
Wet- en regelgeving

U kunt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet alleen toepassen als u een materiële onderneming overdraagt. Volgens het hof kan de verhuur van onroerend goed onder omstandigheden als onderneming worden aangemerkt. Dit wijkt af van het standpunt van de Belastingdienst. 

Portretfoto van Rolf Brouwer
Neem contact op met:
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
man legt bedrijfsopvolgingsregeling uit

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit toepassen bij bedrijfsoverdracht

De Belastingdienst neemt stelselmatig het standpunt in dat er bij vastgoed-bv’s die vastgoed exploiteren, geen sprake is van een materiële onderneming, ongeacht de grootte van de exploitatie. Eerder al besliste de Hoge Raad dat in specifieke situaties bij vastgoedexploitatie sprake kan zijn van ondernemingsvermogen voor toepassing van de BOF. De nieuwe uitspraak biedt ondernemers met vastgoedondernemingen ruimere mogelijkheden om de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) toe te passen bij een bedrijfsoverdracht. 

Materiële onderneming

De BOF is alleen van toepassing als u ondernemingsvermogen schenkt of nalaat. Bij vastgoed-bv’s ontstaat in de praktijk regelmatig discussie over de vraag of de bv een materiële onderneming drijft of niet. De Belastingdienst neemt het standpunt dat bij vastgoed-bv’s geen sprake is van een materiële onderneming, maar het hof heeft hier onlangs een ander standpunt over ingenomen. 

In de recente zaak staat de vraag centraal of voor een onderneming die vastgoed verhuurt, sprake is van een materiële onderneming. Het ging hierbij om een bv die meerdere onroerende zaken verhuurt, waaronder een hotel en meerdere kantoorunits. De bv houdt zich niet bezig met projectontwikkeling of de handel in onroerend goed. De aandelen in de bv worden door de aandeelhouder overgedragen aan haar kinderen. 
Volgens het hof is de verhuur van het hotelpand aan te merken als een materiële onderneming. Van belang is dat de bv zich intensief heeft gemengd in de exploitatie van het hotel. De bv heeft qua aard en omvang meer arbeid verricht dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Het rendement dat de bv met de verhuur behaalde, was daarnaast hoger dan het rendement dat doorgaans wordt behaald met vastgoedbeleggingen. Onder deze omstandigheden kan de verhuur van vastgoed als een onderneming worden aangemerkt. Voor de verhuur van de kantoorunits is volgens het hof overigens geen sprake van een onderneming. 

Of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in een specifieke situatie kan worden toegepast, hangt af van de feiten en omstandigheden en zal dus van geval tot geval beoordeeld moeten worden. Toch laat de nieuwe uitspraak van het hof zien dat een onderneming die zich bezighoudt met vastgoedexploitatie, ook een materiële onderneming kan zijn. 

Gevolgen bedrijfsoverdracht in de inkomstenbelasting

Als u uw onderneming aan een opvolger overdraagt, dan heeft dit ook gevolgen voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting geldt ook een regeling voor bedrijfsopvolgingen. De voorwaarden van deze regeling wijken af van de voorwaarden voor de BOF in de Successiewet. Om de regeling voor bedrijfsopvolging in de inkomstenbelasting toe te passen, geldt ook de voorwaarde dat sprake moet zijn van een materiële onderneming. 

Vragen? Neem contact op met een specialist!

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is een complexe regeling. Heeft u daarover vragen? Neem dan contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0115-677632 of stuur Rolf een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Portretfoto van Rolf Brouwer
Senior belastingadviseur
Bel
06-20006515
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan