Bodemvruchtbaarheid van gronden op peil houden

29 mei 2020
Artikel

De bodemvruchtbaarheid in Nederland is de laatste decennia afgenomen. De gronden worden intensief gebruikt. Iedereen wil de maximale opbrengst verkrijgen, zowel telers als eigenaren die hun gronden uit gebruik geven. Zeker bij deze laatste groep voelt niemand zich verantwoordelijk om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Een intensief bouwplan is uiteindelijk desastreus voor de grond.

Portretfoto van Frans van Wanrooij
Neem contact op met:
Frans van Wanrooij Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Bodemvruchtbaarheid van gronden op peil houden

Maatregelen van financierders

Financierders (banken, verpachters en erfverpachters) hebben maatregelen genomen. Diverse grondeigenaren (provincie en waterschappen) hebben het gebruik van Chlysophaat al verboden. De Rabobank laat de looptijd van de aflossing op investeringen in gronden afhangen van het rotatieschema. Bij een ruim rotatieschema (1 op 4) en andere milieuverantwoorde zaken, kan voor de aflossing uitgegaan worden van maximaal veertig jaar. In andere situaties maximaal dertig jaar. De bank is over het algemeen hypotheekhouder en direct gebaat bij een goede kwaliteit van de gronden. De gronden vormen namelijk de zekerheidsbasis voor de financiering. Ook ASR heeft nu met zijn nieuwe regeling Jonge Boeren Erfpacht ingestoken op duurzaam gebruik van de erfpachtgronden.

Bodemvruchtbaarheid staat op de agenda

Een goede bodemvruchtbaarheid is belangrijk om ook op lange termijn aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Een intensief bouwplan kan goed zijn voor de korte termijn, maar uiteindelijk worden de gronden te zwaar belast om op langere termijn op niveau te blijven. We merken bij diverse teelten dat bodemvruchtbaarheid steeds meer op de agenda staat. De boomteeltsector kiest al heel duidelijk voor het één of twee jaren zaaien van groenbemester, waardoor er meer rust komt in de gronden en het bodemleven verbetert. Het humusgehalte gaat omhoog, droogtegevoeligheid gaat omlaag en arbeidsplanning (vroeg planten in het najaar) is mogelijk. Het opbrengend vermogen van de grond neemt toe, waardoor er uiteindelijk een hogere maatvoering kan komen, wat extra opbrengsten geeft.

Invloed op de zekerheidspositie van uw bedrijf

Het toepassen van een groenbemester in andere teelten (akkerbouw, vollegrondsgroenten) is financieel moeilijker. Maar ook daar zijn maatregelen te nemen: strooien van compost, meer toepassing van graangewassen en achterlaten van stro en andere gewasresten. Hiermee wordt de bodemvruchtbaarheid alleen maar groter. Waar de kwaliteit van grond nu geen of een hele beperkte invloed heeft op de zekerheidspositie van een bedrijf, speelt dit in de toekomst een steeds grotere rol.  

Alle spelers in de keten, ook de afnemers en consumenten, moeten zich ervan bewust zijn dat de bodemkwaliteit moet verbeteren als we in de toekomst ook een goed product in Nederland willen telen. De keuzes die we nu maken, hebben invloed op de toekomst van ons en onze kinderen.

Meer weten?

Wilt u sparren over uw grondgebruik om ook in de toekomst te kunnen beschikken over kwalitatief goede gronden? Neem dan contact op met Frans van Wanrooij, senior agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-22924300 of stuur Frans een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frans
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan