Blijft internationaal zakendoen vanuit Nederland aantrekkelijk?

18 juni 2020
Artikel

Nederland staat sinds jaar en dag bekend om zijn gunstige vestigingsklimaat voor bedrijven. We hebben een goede geografische ligging, een uitstekende (digitale) infrastructuur, politieke stabiliteit en een ontwikkelde kenniseconomie. Ook vanuit fiscaal perspectief is Nederland interessant. Maar blijft dat ook zo als de politieke druk (nog meer) toeneemt? En waar gaat het kabinet de rekening van de coronacrisis neerleggen?

Portretfoto van Jeroen Geers
Neem contact op met:
Jeroen Geers Belastingadviseur
internationaal zakendoen

Grote verandering voor het fiscale landschap

Al jaren staat de belastingheffing van internationaal opererende bedrijven op de wereldwijde en nationale politieke agenda. Het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project tegen belastingontwijking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de antibelastingontwijkingsrichtlijn van de Europese Commissie brengen grote veranderingen voor het internationale belastingklimaat. De opvatting dat dit enkel gevolgen heeft voor (al dan niet beursgenoteerde) multinationals is onjuist. Zo heeft BEPS bijvoorbeeld geleid tot aanvullende verplichtingen voor transfer pricing documentatie bij een geconsolideerde groepsopbrengst van € 50 miljoen of meer. In de praktijk raakt dit dus ook het mkb.

De complexiteit en compliance druk bij ondernemen over de landsgrenzen nemen al jaren toe. In internationaal fiscaal verband wordt steeds meer aansluiting gezocht bij de economische realiteit van vandaag, met fundamentele herzieningen van internationaal belastingrecht tot gevolg. Wat partijen contractueel overeenkomen, is niet meer in alle gevallen leidend.

Adviesrapport belastingheffing multinationale ondernemingen

In de zomer van 2019 stelde oud-staatssecretaris Menno Snel van Financiën de ‘Adviescommissie belastingheffing multinationals’ in. De commissie onderzocht op welke manier de belastingheffing over winsten van multinationale ondernemingen (ondernemen in meer dan alleen Nederland) eerlijker kon verlopen. Tegelijkertijd wilde de commissie dat het fiscale vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijk zou blijven voor bedrijven.

Onlangs heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. In het rapport presenteert de commissie een basispakket aan maatregelen, gericht op het verbreden van de belastbare grondslag voor bedrijven met winstgevende activiteiten in Nederland en het wegnemen van fiscale mismatches met andere landen. Volgens de commissie is internationale samenwerking essentieel voor een goed functionerend internationaal belastingsysteem. De commissie verwacht dat Nederland, ondanks het rapport, aantrekkelijk blijft als vestigingsland voor bedrijven.

Het presentatiemoment kan vanwege de coronacrisis ongelukkig zijn. Het is daarom de vraag in hoeverre het rapport zijn weg gaat vinden in nadere beleidsvorming. Bovendien kan het vanwege de gelijktijdige implementatie van de maatregelen van de OESO en Europese Commissie leiden tot overkill en onnodige lastenverzwaring.

Gevolgen van de coronacrisis voor het internationale bedrijfsleven

Nederland heeft altijd aantrekkelijk willen zijn als vestigingsland voor bedrijven, maar onder internationale politieke druk heeft het veel moeten toegeven. Voorafgaand aan de coronacrisis concurreerden landen veelal met steeds lagere winstbelastingtarieven. Nu zullen landen moeten nadenken over hoe zij de financiële gevolgen van de coronacrisis gaan financieren. Het lijkt onvermijdelijk dat het internationale bedrijfsleven een gedeelte van de rekening gepresenteerd krijgt. Tariefsverhogingen zijn in internationaal verband niet ondenkbaar. Laat Nederland nou net zijn financiën goed op orde hebben. Wellicht een mooi moment om zich internationaal weer te profileren. Het woord is aan de politiek.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of ondersteuning bij complexe grensoverschrijdende fiscale vraagstukken? Onze experts van ABAB International helpen u graag. Neem contact op met Jeroen Geers, belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647288 of stuur Jeroen een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jeroen
Portretfoto van Jeroen Geers
Belastingadviseur
Bel
013-4647288
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan