Bijbetalen of recht op teruggaaf

30 oktober 2020
Artikel

Blijkt bij het opmaken van de jaarstukken over 2020 dat u over dat jaar (en/of eerdere jaren) nog btw moet bijbetalen of recht heeft op teruggaaf van btw? Dan bent u verplicht, zodra u dit constateert, om uw onjuiste of onvolledige btw-aangiften over de voorgaande vijf kalenderjaren te corrigeren.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Dossiermap

Verschillende situaties

Er zijn een aantal situaties waarbij het kan voorkomen dat u btw moet bijbetalen óf recht heeft op teruggaaf. Wij zetten een aantal voorbeelden op een rij:

  • U moet een btw-correctie maken voor privégebruik.
  • U heeft btw vrijgestelde activiteiten verricht waardoor niet alle btw op kosten aftrekbaar is.
  • U heeft op uw facturen onjuiste keuzes gemaakt voor het btw-tarief.
  • U heeft ten onrechte btw verlegd aan (bepaalde) afnemers.
  • U moet nog btw betalen uit subsidies of contributies.
  • U heeft ten onrechte Nederlandse btw betaald of afgetrokken in plaats van buitenlandse btw.

Suppletieaangifte

U moet voor de te weinig of te veel betaalde btw een suppletieaangifte indienen. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst de niet betaalde btw bij u naheffen en flinke boetes opleggen. Het niet óf niet tijdig doen van een suppletieaangifte ziet de Belastingdienst als een overtreding.

Is het bij te betalen of terug te vragen bedrag € 1.000 of minder? Dan hoeft u daarvoor geen aparte suppletieaangifte in te dienen. U mag u dit in de eerstvolgende ‘normale’ btw-aangifte meenemen door rubriek 5B (aftrek) te corrigeren en de correctie in uw administratie goed vast te (laten) leggen.

Verspeel uw teruggaaf niet

Heeft u aan uw afnemers facturen verstuurd die (deels) onbetaald blijven? Dan kunt u de btw die u heeft afgedragen, terugvragen voor zover deze btw betrekking heeft op het niet-betaalde deel van deze onbetaalde facturen. Uw vordering geldt in ieder geval als oninbaar uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn. Om uw recht op teruggaaf niet te verspelen, moet u het teruggaafverzoek direct na afloop van deze termijn van één jaar indienen. Dit betekent dat u in de eerste btw-aangifte over 2021, de btw (uiterlijk) moet terugvragen over alle vorderingen die het eerste tijdvak van 2021 al een jaar onbetaald zijn gebleven. U moet de btw dus in de juiste maand of kwartaaltijdvak terugvragen. Let wel, dit kan per openstaande vordering een ander tijdvak zijn.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of twijfelt u in welk tijdvak u recht heeft op een (gedeeltelijke) btw-teruggaaf? Neem dan contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail

Bekijk alle fiscale eindejaarstips. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan