Betrek alle gezinsleden bij een bedrijfsovername

12 mei 2022
Artikel

Een bedrijfsovername raakt alle gezinsleden. Niet alleen de ouders die het bedrijf overdragen en het kind dat het bedrijf overneemt, maar ook zijn of haar partner, broers en/of zussen. Het is dan ook aan te raden om een bedrijfsovername met alle betrokken partijen te bespreken.

Portretfoto van Helma van Rozendaal
Neem contact op met:
Helma van Rozendaal Senior bedrijfsadviseur
Betrek alle gezinsleden bij een bedrijfsovername

Sociaal en emotioneel proces

Bij het overnemen van een agrarisch bedrijf komt vaak veel kijken. Het lijkt in eerste instantie vooral een financiële, fiscale en notariële aangelegenheid, maar ook sociale en emotionele aspecten spelen een rol. Zeker bij een familiebedrijf. Het is niet zomaar iets om na jarenlang hard werken het stokje over te dragen aan de opvolger, die op zijn of haar beurt weer grote schoenen moet vullen.

Financiële haalbaarheid

Vaak werkt de bedrijfsopvolger al vele jaren mee op het agrarisch bedrijf. Ze denken bewust na over de overname. Ze willen graag boer worden. Vrijheid in ondernemerschap en vakmanschap zijn vaak drijfveren voor deze ambitieuze opvolgers. De bedrijfsopvolgers nemen het bedrijf niet over om er rijk van te worden, maar het bedrijf moet wel rendabel genoeg zijn om een gezinsinkomen uit te halen. Bedrijfsopvolgers en ouders hebben soms twijfels over de financiële haalbaarheid van de bedrijfsovername en de investeringen die nog nodig zijn. Ze vragen zich af of de winstgevendheid van het bedrijf voldoende is. Op weg naar de feitelijke overdracht werken veel bedrijfsopvolgers buiten het bedrijf, omdat er vaak onvoldoende werk is op het eigen bedrijf. Bovendien leveren deze werkzaamheden financiële middelen op voor de bedrijfsovername.

De bedrijfsoverdragers

Ouders vinden het vaak fijn dat het bedrijf overgaat naar de volgende generatie, maar niet ten koste van alles. De verstandhouding met alle kinderen moet goed blijven. Om daarvoor te zorgen, moeten de ouders met alle kinderen over de bedrijfsovername praten. Als de bedrijfsovername tijdig besproken wordt met de andere kinderen, dan leidt dit vaak tot een sfeer waarin kinderen elkaar iets gunnen en ook nadenken over de plaats van de opvolger. Dit maakt dat de ouders en opvolgers de bedrijfsovername naar iedereen goed uit kunnen leggen en er geen onuitgesproken zaken sluimeren.

Partner van bedrijfsopvolger

Als een opvolger een relatie krijgt of al heeft, dan wordt regelmatig vergeten daar aandacht aan te besteden. Terwijl dit toch een grote invloed kan hebben op het bedrijf, ook al staat de partner buiten het samenwerkingsverband. Welke verwachtingen zijn er van de partner? Werkt hij of zij mee in het bedrijf? Zo ja, wat voor beloning krijgt hij of zij dan? Ook een huwelijk verandert de zaken. De partner wordt dan een belangrijke erfgenaam als er verder niets geregeld is.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over een succesvolle bedrijfsovername? Neem contact op met Helma van Rozendaal, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0413-336558 of stuur Helma een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Helma
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu