Bestuurdersbeloningen over de grens

20 juli 2017
Wet- en regelgeving

Woont u in het buitenland en bent u bestuurder van een Nederlandse vennootschap? Of woont u in Nederland en bent u bestuurder van een buitenlandse vennootschap? Wees dan alert, want het is de vraag welk land belasting mag heffen over de beloning die u als bestuurder ontvangt.

Internationale belastingverdragen

Woont u bijvoorbeeld in Nederland en bent u als (statutair) bestuurder werkzaam voor een Belgische vennootschap? Dan heeft België het heffingsrecht over de bestuurdersbeloningen die de Belgische vennootschap aan u betaalt. Dit is geregeld in het belastingverdrag tussen Nederland en België. Hierdoor wordt u belastingplichtig in België, naast uw belastingplicht in Nederland. U zult dan ook in België aangifte moeten doen voor de zogenaamde personenbelasting. 

Als u via uw managementvennootschap in Nederland aandelen houdt in een Belgische vennootschap, dan zal de Belgische vennootschap normaal gesproken een managementvergoeding aan uw Nederlandse vennootschap betalen. Op basis van het belastingverdrag mag België dan belasting heffen over deze managementvergoeding. In de omgekeerde situatie kunt u, als inwoner van België, voor de bestuurdersbeloningen belastingplichtig worden voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Verricht een in België gevestigde houdstermaatschappij de bestuurdersdiensten, dan krijgt deze vennootschap te maken met de Nederlandse vennootschapsbelasting.

Aandachtspunten

Het is daarom van belang om na te gaan of de beloningen die u ontvangt voor de werkzaamheden die u verricht voor uw vennootschap, kwalificeren als bestuurdersbeloningen. Bij het kwalificeren van de beloningen wordt sinds 2015 voornamelijk gekeken naar de feitelijke omstandigheden waaronder de werkzaamheden plaatsvinden. De formele aspecten van het bestuurderschap zijn minder relevant. Zo kunnen uw beloningen kwalificeren als bestuurdersbeloningen, hoewel u niet staat ingeschreven als bestuurder in de Nederlandse Kamer van Koophandel of de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen.  

Tot slot

Bij de kwalificatie en de belastbaarheid van bestuurdersbeloningen zijn zowel het nationale recht van twee verschillende landen als belastingverdragen relevant. Dit maakt het een ingewikkelde aangelegenheid. Door uw bestuurdersbeloning op juiste wijze in te richten en in te vullen, kunt u fiscale complicaties voorkomen en in sommige gevallen zelfs voordelen realiseren.