Bestuurder stichting aansprakelijk voor niet betaalde loonheffing

Als een stichting niet in staat is aan de verplichtingen inzake de loonheffingen te voldoen, moet er tijdig en schriftelijk melding van betalingsonmacht worden gedaan aan de ontvanger. Als dat niet of niet op tijd gebeurt, kan de bestuurder van de stichting aansprakelijk worden gesteld.

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Geschreven door:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
Bestuurder van stichting kijkt peinzend naar papieren

De aansprakelijkheid geldt niet alleen voor bestuurders van een stichting, maar ook voor bestuurders van een nv, bv of van een vereniging met rechtspersoonlijkheid. Als de melding van de betalingsonmacht tijdig is gedaan, is een bestuurder alleen aansprakelijk als het niet betalen van de belasting het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Is door of namens de rechtspersoon geen melding van de betalingsonmacht gedaan of is de melding te laat gedaan, dan is iedere bestuurder aansprakelijk en wordt verondersteld dat de niet-betaling te wijten is aan zijn kennelijk onbehoorlijk bestuur. Alleen de bestuurder die aannemelijk weet te maken dat het niet aan hem is te wijten dat de melding van de betalingsonmacht niet of te laat is gedaan, krijgt de mogelijkheid om de veronderstelling te weerleggen.

Nalatigheid

Een bestuurder van een stichting had geen melding gedaan van betalingsonmacht. Hierdoor was hij aansprakelijk voor het niet betalen van loonbelasting door de stichting. De bestuurder kon niet aannemelijk maken dat het niet melden niet aan hem te wijten was. Als bestuurder had hij zich op de hoogte moeten (laten) stellen van het reilen en zeilen en de financiële positie van de stichting. Hij heeft geen gebruik gemaakt van zijn bevoegdheden om zich adequaat te laten informeren. Door zijn nalatigheid was hij niet in staat om de betalingsonmacht bij de ontvanger te (laten) melden.

Tijdig en schriftelijk melden

Het is dus van groot belang om eventuele betalingsonmacht tijdig en schriftelijk te melden bij de ontvanger van de Belastingdienst. Als niet of niet op tijd wordt gedaan, kan dat vervelende consequenties voor de bestuurder hebben.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Portretfoto van Mark Broekhuizen
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942626
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan