Bestuurder bv: meldplicht bij niet-betaling belastingschuld

24 april 2020
Wet- en regelgeving

Bent u bestuurder van een bv en kan uw bv de belastingschulden niet of niet tijdig betalen? Meld dit dan bij de Belastingdienst.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Bestuurder meldt niet-betaling belastingschuld

Een te late of geen melding betekent dat u zelf hoofdelijk, dus voor het volledig bedrag, aansprakelijk bent voor de belastingschulden. Ook krijgt u te maken met dubbele omkering van bewijslast. Het is dan aan u om te bewijzen dat de betalingsonmacht niet tijdig gemeld kon worden. Daarna heeft u (pas) de mogelijkheid te bewijzen dat het niet betalen van de belastingschulden door de bv niet aan u te wijten is.

Oftewel, in juridische termen: er was bij u geen sprake van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. 

Bestuurdersaansprakelijkheid

De meeste gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid vinden plaats omdat bestuurders de betalingsonmacht niet melden. Zorg u voor een tijdige melding? Dan is het aan de Belastingdienst om te bewijzen dat u uw bv kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd. Het is dan een ‘lastige’ klus om te bewijzen dat door uw handelen of nalaten de belastingschulden niet zijn betaald, terwijl u dit wist of had moeten begrijpen en u een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Een voorbeeld

In een recente zaak werd een bestuurder aansprakelijk gesteld voor het niet betalen van de loonbelasting- en btw-schuld. Hij had de Belastingdienst niet op de hoogte gesteld van de betalingsonmacht. De bv maakte de keuze de schuldeisers die geen voorrang hadden, wel met voorrang te betalen. Mede daardoor konden de belastingschulden aan de Belastingdienst niet worden betaald. Het Hof oordeelde in die zaak dat, gelet op de structurele, slechte financiële omstandigheden en het (oplopende) bedrag aan belastingschulden van de bv, geen redelijk denkend bestuurder zo had gehandeld. 

De bestuurder was dus hoofdelijk aansprakelijk voor de openstaande belastingschulden.

Praktische zaken

Het is belangrijk dat u de aangiften loon- en omzetbelasting blijft indienen, ook al kunt u deze belasting(en) niet betalen. Als u vervolgens geen betaling verricht, ontvangt u een naheffingsaanslag. Voor deze aanslag(en) vraagt u om uitstel van betaling. Heeft u meerdere ondernemingen? Dien per onderneming een melding betalingsonmacht in en wel binnen twee weken nadat u het bedrag op uw aangifte(n) moet betalen.  

Meer weten?

Kan uw bv belastingschulden niet of niet op tijd betalen? Informeer de Belastingdienst dan schriftelijk. Deze melding kunnen wij ook voor u verzorgen. Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan