Bestuurder bv: meldplicht bij niet-betaling belastingschuld

24 juli 2017
Wet- en regelgeving

Bent u bestuurder van een bv en kan uw bv de belastingschulden niet of niet tijdig betalen? Meld dit dan bij de Belastingdienst. Een te late of geen melding betekent dat u hoofdelijk, dus voor het volledig bedrag, aansprakelijk bent voor de belastingschulden. 

 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Bestuurder meldt niet-betaling belastingschuld

Ook krijgt u te maken met dubbele omkering van bewijslast. Het is dan aan u om te bewijzen dat de betalingsonmacht niet tijdig gemeld kon worden. Daarna heeft u (pas) de mogelijkheid te bewijzen dat het niet betalen van de belastingschulden door de bv niet aan u te wijten is. Oftewel, in juridische termen: er was bij u geen sprake van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. 

Bestuurdersaansprakelijkheid

De meeste gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid vinden plaats omdat bestuurders de betalingsonmacht niet melden. Wordt de melding wel tijdig gedaan, dan is het aan de ontvanger om te bewijzen dat u uw bv kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd. Het is dan een ‘lastige’ klus om te bewijzen dat door uw handelen of nalaten de belastingschulden niet zijn betaald, terwijl u dit wist of had moeten begrijpen en u een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Voorbeeld

In een recente zaak werd een bestuurder aansprakelijk gesteld voor het niet betalen van de loonbelasting- en btw-schuld. Hij had de Belastingdienst niet op de hoogte gesteld van de betalingsonmacht. De bv maakte de keuze schuldeisers die geen voorrang hadden wel met voorrang te betalen. Mede daardoor konden de belastingschulden aan de Belastingdienst niet worden betaald. Het Hof oordeelde in die zaak dat, gelet op de structurele, slechte financiële omstandigheden en het (oplopende) bedrag aan belastingschulden van de bv, geen redelijk denkend bestuurder zo had gehandeld. 

De bestuurder was dus hoofdelijk aansprakelijk voor de openstaande belastingschulden.

Laat u adviseren

Kan uw bv belastingschulden niet of niet op tijd betalen? Informeer de Belastingdienst dan schriftelijk. Deze melding kunnen wij ook voor u verzorgen. 

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan