Beperkte aftrek verkoopkosten deelneming

4 mei 2016
Artikel

Uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland blijkt dat de kosten van de verkoop van een deelneming nog beperkter aftrekbaar zijn dan voorheen werd aangenomen. Op basis van deze uitspraak vallen de kosten vanaf de concrete benadering van potentieel geïnteresseerde kopers van een deelneming onder de deelnemingsvrijstelling. Daarom zijn deze niet aftrekbaar van de winst. 

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Geschreven door:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
Adviesgesprek over aftrek verkoopkosten

Kosten die u maakt voor eerdere, oriënterende activiteiten vallen niet onder de deelnemingsvrijstelling en zijn dus wel aftrekbaar van de winst. 

Casus: benaderen van geïnteresseerden partijen cruciaal

Een vennootschap heeft een deelneming van 46% in een dochtervennootschap. De dga (directeur-grootaandeelhouder) van de vennootschap naderde de pensioengerechtigde leeftijd en er was geen opvolger in de familie. In 2006 werd daarom besloten het belang af te stoten onder begeleiding van een advieskantoor. Dit resulteerde in 2008 in ruim één miljoen euro aan verkoopkosten. Deze kosten werden naar rato doorbelast aan de aandeelhouders. De vennootschap bracht een bedrag van € 470.281 (46%) ten laste van de fiscale winst. De inspecteur oordeelde echter dat het gehele bedrag als verkoopkosten onder de deelnemingsvrijstelling valt. Hierdoor waren de kosten volgens de inspecteur in zijn geheel niet aftrekbaar van de fiscale winst.

Kosten vanaf de benadering van geïnteresseerde partijen niet-aftrekbaar

De rechtbank oordeelde dat de kosten vanaf het moment dat de potentieel geïnteresseerde partijen concreet zijn benaderd voor de overname van de deelneming (vanaf 1 juli 2008) niet-aftrekbare verkoopkosten zijn.  De kosten vóór 1 juli 2008 hadden onvoldoende of geen direct verband met de vervreemding van de deelneming, waardoor deze (slechts € 73.112) aftrekbaar waren van de fiscale winst. Hierbij ging het om kosten voor oriënterende activiteiten, verkenning van een mogelijke management buy-out of verkoop aan een partij gelieerd aan één van de aandeelhouders en voorbereidende werkzaamheden.

Twee fasen bij aankoop én verkoop deelneming

Op basis van jurisprudentie zijn er bij de aankoop van een deelneming twee fasen te onderscheiden: 

  • de voorfase waarin kosten onvoldoende of geen direct verband hebben met de verwerving van de deelneming;
  • de tweede fase waarin de kosten wel direct verband hebben met de aankoop.

De kosten in de voorfase zijn wél aftrekbaar van de fiscale winst. De kosten in de tweede fase vallen in principe onder deelnemingsvrijstelling en zijn niet aftrekbaar van de fiscale winst. Dezelfde fasen gelden voor de verkoopkosten van een deelneming.

Het omslagpunt tussen deze twee fasen zou volgens de rechtbank het moment zijn waarop u mogelijke geïnteresseerde(n) benadert. In de praktijk wordt echter vaak een later tijdstip aangehouden, waardoor meer kosten in aftrek kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld de ondertekening van een intentieverklaring (Letter of intent), het rondkomen van de noodzakelijke financiering van de overname, de definitieve goedkeuring van de Raad van Commissarissen of de instemming van de algemene vergadering van de overgenomen of overnemende vennootschap.

Kosten zoveel mogelijk in de voorfase

Op basis van deze uitspraak is het verstandig om (voor zover mogelijk) zoveel mogelijk kosten vroeg in het verkooptraject te maken. Laat bijvoorbeeld eerst waarderingsrapporten opmaken en mogelijke scenario’s uitwerken inclusief fiscale gevolgen. Hierbij merken wij overigens op dat het nog niet duidelijk is of een gerechtshof of de Hoge Raad hetzelfde oordeel heeft over het omslagpunt voor de aftrekbaarheid van verkoopkosten van een deelneming. De Belastingdienst zal zich naar verwachting echter voorlopig wel op deze uitspraak gaan beroepen.

Wilt u meer weten over de verkoop van een deelneming? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Portretfoto van Mark Broekhuizen
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942626
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan
Download whitepaper aan- en verkoopkosten deelnemig

Aan- en verkoopkosten van deelnemingen

Wel of niet fiscaal aftrekbaar?
Download het stappenplan