Bent u een innovatieve leider?

28 september 2023
Artikel

De belangrijkste reden voor organisaties om te innoveren is om bestaansrecht te creëren en behouden in een continu veranderende wereld. Het gat tussen de prioriteit die bedrijven geven aan innovatie en het geld dat erin geïnvesteerd wordt, is echter groot.  

Portretfoto van Gijs van den Hombergh
Neem contact op met:
Gijs van den Hombergh Manager innovatie & ontwikkeling
Innovatieve leiders

Innovatie en investering

Ondanks de vele goede ideeën en de beschikbare kennis, komen ondernemingen vaak niet tot de volgende stap: nader onderzoek en uitvoering. Daarnaast bepaalt de investering slechts een kwart van het succes van een innovatie. De overige 75% wordt bepaald door sociale innovatie. Die bestaat uit vier elementen: flexibel organiseren, dynamisch managen, slimmer werken en co-creatie.

Onder druk van de operationele activiteiten en in het kostenplaatje wordt er echter vaak geen prioriteit gegeven aan innovatie, ondanks het belang ervan.

Kosten en tijd

Vooral technologische innovaties op het gebied van artificial intelligence, big data en blockchain zijn populair om te implementeren. Al deze zaken verbeteren het bedrijf, maar zijn vaak toch nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Het ontbreekt nu nog te vaak aan investeringen gericht op innovatie. Veel bedrijven hebben geen of nauwelijks innovatiebudget. De kosten van innovatie zitten vooral in de arbeidstijd van medewerkers, maar ook het werken met partners kan kostbaar zijn. Daarnaast vinden veel organisaties samenwerking lastig, omdat kennis zo ook snel weer uit het bedrijf kan verdwijnen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat organisaties structureel te weinig budget en tijd vrijmaken voor innovatie.  

Nut en drijfveer

In de huidige economische context moeten innovatieve ondernemers wel samenwerken met andere bedrijven en kennisinstellingen. Maar vergeet ook de eigen werknemers niet.  Sociale innovatie draagt bij aan de interactie tussen alle bij het bedrijf betrokken stakeholders: het regisseren van de interne en externe relaties. Alleen als de ondernemer ervan overtuigd is dat het stimuleren van ondernemend gedrag de toekomstperspectieven van het bedrijf ten goede komt, kan hij investeren in innovatie. Wie vanuit die overtuiging handelt, zal ook andere mensen weten te overtuigen, hun vermogen tot innoveren verbeteren en daar de vruchten van plukken.

Bent u een innovatieve leider?

Sociale innovatie komt niet tot stand zonder dat de top van de organisatie overtuigd is, zonder een voortdurende dialoog binnen de organisatie en zonder ondernemende omgeving. Geef werknemers de ruimte en duidelijke richting om de energie te focussen en bundelen. Waar de één een dilemma ziet, ziet de ander een uitdaging. Innovatieve leiders schetsen een ‘en-en’- vraagstuk.

Mensen hebben van nature de neiging om zaken makkelijker, slimmer en effectiever te organiseren, maar ze moeten hiervoor wel de ruimte krijgen. Zeker in de beginfase moet er ruimte zijn om fouten te maken en daarvan te leren. Koester de mensen die vaak een andere kant op willen dan de rest. Zij kunnen lastig zijn, maar zijn ook hard nodig om grenzen te verleggen. Zij fungeren als een soort kompas. Een duidelijke consistente indicatie van waar het bedrijf op lange termijn naartoe wil, helpt bij het enigszins onder controle houden van het innovatieve proces.

Het willen overwinnen van de innovatieparadox kan voor organisaties een goed aanknopingspunt zijn om een brede dialoog te voeren. Door deze dialoog ontstaat een gemeenschappelijke taal en uiteindelijk een gemeenschappelijk doel: congruentie over de insteek en oriëntatie van het bedrijf.

Meer informatie of advies?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Gijs van den Hombergh, manager Epiic, via telefoonnummer 040-2942637 of stuur Gijs een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Gijs
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan