Bent u als hippische ondernemer voorbereid op een tweede golf van het coronavirus?

10 juli 2020
Artikel

Enkele maanden na de eerste uitbraak in Nederland kunnen veel ondernemers hun activiteiten weer, beperkt of aangepast, uitvoeren. Welke impact heeft de coronacrisis gehad op de paardenhouderij? Hoe ziet de komende periode eruit? Bent u voorbereid op een eventuele tweede golf?

Portretfoto van Jo-Anny Schoppink
Neem contact op met:
Jo-Anny Schoppink Klantadviseur
Bent u als hippische ondernemer voorbereid op een tweede golf van het coronavirus?

Overheidsmaatregelen

Door de coronacrisis hebben veel hippische ondernemers hun activiteiten plots stil moeten leggen of aanzienlijk moeten verminderen. De overheid heeft diverse maatregelen ingevoerd om ondernemers te steunen. Denk aan de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS-regeling) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO-regeling). Op 30 juni 2020 is daar ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan toegevoegd. Deze subsidie wordt, net als de TOZO-regeling, toegekend op basis van uw SBI-code. Sinds 6 juli 2020 is ook een tweede inschrijving voor de NOW-regeling (NOW 2.0) geopend. Let wel op, voor deze beide regelingen zijn extra voorwaarden van toepassing. Zo verplicht de NOW 2.0-regeling u als werkgever om uw personeel te stimuleren in bij- en omscholing. Daarnaast kan de tegemoetkoming een negatief effect hebben op de aanvraag van een toekomstige hypotheek, omdat deze wordt meegenomen in de kredietwaardigheid van uw bedrijf.

Maatregelen vanuit banken en de Belastingdienst

Naast deze maatregelen vanuit de overheid hebben ook banken krediet beschikbaar gesteld aan ondernemers die het nodig hebben, en heeft de staat hierin bijgestaan met garantstellingen.

Bepaalde banken hebben daarnaast, al dan niet automatisch, de aflossingen en rentebetalingen uitgesteld. Voor belastingen kan speciaal uitstel aangevraagd worden van betalingen, vaak voor minimaal drie maanden. Ook heeft de Belastingdienst de belastingrente tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Wat kunt u zelf doen?

Deze regelingen zijn inmiddels veelvuldig in het nieuws geweest en zijn er voornamelijk op gericht om u als ondernemer liquiditeitsvoordeel te verlenen. Maar zijn er ook nog zaken die u als ondernemer aan zou kunnen passen?

We horen regelmatig van hippische ondernemers dat ze deze golf relatief goed door zijn gekomen, maar dat dit niet nog een tweede keer moet gebeuren. Kunt u uw onderneming inrichten of voorbereiden op een eventuele tweede golf? Wellicht kunt u andere activiteiten ontplooien, waarvan de omzet door kan gaan. Misschien is het een optie om uw omzet wat meer te spreiden over verschillende activiteiten of uw omzet periodiek, en daarmee constanter, te factureren. Zijn er nog mogelijkheden om uw werkkapitaal (debiteuren, voorraden, andere vorderingen) snel om te zetten in geld? Mocht u dan gebruik willen maken van een krediet, wat laten de cijfers van uw onderneming dan zien? En hoe ziet een liquiditeitsprognose van uw onderneming eruit? Kijkende naar de cijfers, hoe staat een bank dan tegenover eventuele extra kredietverstrekking? Het is aan te raden om hierover tijdig te schakelen met uw bank om op voorhand waar nodig bij te kunnen sturen.

Houd uw liquiditeiten in de gaten

Hoe iedere onderneming zich houdt bij een mogelijke tweede golf, is moeilijk te voorspellen. Daarnaast is dit zeer afhankelijk van de activiteiten die u ontplooit. Een ding is zeker: het houden van paarden gaat gepaard met veel directe kosten. Denk hierbij aan voer, strooisel, de hoefsmid, de dierenarts, et cetera. Hier is niet direct een tegemoetkoming voor opgesteld. Normaal gesproken zijn het de paarden die de benodigde omzet hiervoor genereren. Blijft deze omzet uit, doordat er geen lessen gegeven mogen worden of omdat de handel stilligt? Voor een pensionstalling of training/africhtingsstal loopt de omzet (grotendeels) gewoon door bij een dergelijke situatie, maar dit vraagt wel om creativiteit van de manege/handelsstal.

Ik nodig u uit om, juist nu alles weer opstart en veel bedrijven weer richting een (nieuwe) normale gang van zaken gaan, uw bedrijf en uw cijfers (lees: liquiditeiten) in de gaten te houden. Zo weet u hoe u ervoor staat bij een mogelijke volgende uitbraak en is uw onderneming hierop voorbereid. Spar waar nodig hierover met uw adviseur.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u zich kunt voorbereiden op een mogelijke tweede golf? Neem dan contact op met Jo-Anny Schoppink, klantadviseur, via telefoonnummer 013-4647257 of stuur haar een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jo-Anny
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan